23 września 2014

WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA

Naszym partnerem w licznych działaniach są przyjaciele z Niemiec z Kita „HausSonnenhugel” w Eisenhuttenstadt.

Realizujemy wspólne projekty edukacyjne współfinansowane w ramach Polsko- Niemieckiej Wymiany Młodzieży Euroregion „Pro Europa Viadrina”
„Choć języki różne znamy to i tak się dogadamy”-2010r.
„Żyj zdrowo kolorowo!”- 2011r.
„Rodzina XXI wieku” -2012r.
„Zosia i Piotr poznają swoje miasto” -2013r.
Od 2002r. nasze przedszkola realizują wspólne działania zmierzające do:
• pokonywania barier językowych w bezpośrednich kontaktach miedzy dziećmi i opiekunami,
• wymiany doświadczeń między nauczycielami na temat realizowania zadań edukacyjnych
• zapoznania dzieci i nauczycieli z kulturą życia przedszkolaków z innych krajów,
• kształtowania przyjacielskich stosunków międzynarodowych,
• wdrażania do publicznej prezentacji własnych umiejętności podczas występów w innym kraju,
• uświadamiania dzieciom faktu, że bez względu na różnice kulturowe wszyscy jesteśmy tacy sami, mamy podobne zabawy, marzenia, potrzeby…
• …rozmawiamy jedynie innymi językami


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 23 września 2014 przez Tygrysek Pietrek in category "Projekty Unijne