22 września 2014

Magiczny świat teatru- Urodziny Tygrysa

2. Okres realizacji: 11kwietnia 2014r.

3. Źródło dofinansowania (nazwa programu/działania itp.):Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Europa Viadrina – Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży

4. Partnerzy: Kita Haus Sonnenhugel w Eisenhuttenstadt
5. Wartość projektu: 4720,39 zł

6. Cel projektu:

• pokonywanie barier językowych w bezpośrednich kontaktach miedzy dziećmi i opiekunami- nauka form grzecznościowych w języku niemieckim, nauka podstawowych nazw związanych z teatrem: kurtyna, scena, widownia, aktor, teatr (uświadamianie dzieciom, że różnice między dziećmi polskimi i niemieckimi polegają jedynie na porozumiewaniu się innymi językami)
• inspirowanie dzieci do odgrywania ról i występowanie na scenie
• kształtowanie u dzieci pewności siebie i wiary we własne możliwości
• wdrażanie dzieci do dbałości o poprawność artykulacyjną wypowiadanego tekstu

7. Zrealizowane działania:
• udział gości z Kita Haus Sonnenhugel i dzieci z Polski w przedstawieniu teatralnym pt. „Urodziny Tygrysa” w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. z okazji 30-lecia przedszkola. Dzieci niemieckie zaprezentowały się w inscenizacji pt. „Słoneczna piosenka” i odśpiewały urodzinową piosenkę. Ich występ uświetnił naszą uroczystość.
• spotkanie edukacyjne w teatrze: zwiedzanie teatru, pracowni plastycznej i krawieckiej, spotkanie z akustykiem.
• zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym
• udział w przyjęciu urodzinowym i degustacja tygrysiego urodzinowego tortu

8. Rezultaty:
• przygotowanie i wystawienie przedstawienia pt. „Urodziny Tygrysa” w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.
• wydanie okolicznościowego butonu z okazji 30-lecia przedszkola
• spotkanie edukacyjne w teatrze
• Film pt. Urodziny Tygrysa


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 22 września 2014 przez Tygrysek Pietrek in category "Projekty Unijne