30 września 2014

Uchwała Rady Rodziców nr 3- Konto Rady Rodziców

Uchwała Rady Rodziców nr 3/2014/15

z dnia 10.09.2014r.

w sprawie ustalenia wysokości kwoty zbieranej na fundusz Rady Rodziców

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców § 9 ustalono zasady zbierania i wydatkowania funduszy Rady Rodziców obowiązujące od 1 września 2014r.
Uchwalono:
1. wpłaty dokonywane są przez rodziców bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców w dwóch ratach:
I rata do końca października 2014r.w wysokości 100,00 zł
II rata do końca lutego 2015r.w wysokości 100,00 zł

2. Zebrane środki zostaną przeznaczone na:
 wyjścia do teatru
 wycieczki
 wyprawki plastyczne dla każdej grupy
 bilety MZK
 przejazdy autokarowe
 zakup nagród za udział w konkursach
 zakup poczęstunku (kawa herbata, cukier, napoje) na imprezy okolicznościowe np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy itp.
 doposażenie i remont placu zabaw
 inne wydatki uzasadnione przez Radę Rodziców
3. O wypłacanie środków wnioskować może:
 Rada Rodziców
 nauczyciele poszczególnych grup
 dyrektor przedszkola
Konto Rady Rodziców działającej
w Przedszkolu Miejskim nr 23 im. Małego Tygrysa Pietrka w Gorzowie Wlkp.
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
NUMER KONTA:
06 8363 0004 0091 9894 3000 0001

Dokonując wpłat na Radę Rodziców należy na dokumencie zamieścić grupę oraz imię i nazwisko dziecka, za które dokonano wpłaty.

Wpłaty są ewidencjonowane i rozliczane przez Radę Rodziców.


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 30 września 2014 przez Tygrysek Pietrek in category "Ogłoszenia