27 października 2014

Magiczny świat teatru

wsp_ml(2)            Logo_der_Euroregion_PEV

1. Tytuł projektu: „Magiczny świat teatru”

2. Okres realizacji:25.09. 2014r.

3. Źródło dofinansowania (nazwa programu/działania itp.):Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion „Pro Europa Viadrina” – Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży

4. Partnerzy: Kita „Haus Sonnenhugel” w Eisenhuttenstadt
5. Wartość projektu: 3027,80 zł

6. Cel projektu:

• nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami
• wspieranie działań twórczych dzieci poprzez działania plastyczne i teatralne
• inspirowanie dzieci do odgrywania ról i występowanie na scenie
• umacnianie nawiązanych wcześniej przyjaźni między dziećmi
• pokonywanie barier językowych w bezpośrednich kontaktach miedzy dziećmi i opiekunami.
• uświadamianie dzieciom, że różnice między dziećmi polskimi i niemieckimi polegają jedynie na porozumiewaniu się innymi językami
• wpajać dzieciom zasadę przynależności narodowej i zapoznawanie z wielokulturowością świata

7. Zrealizowane działania:
• Nauka zabawy inscenizacyjnej do tańca „Pavito” w języku niemieckim i hiszpańskim
• Zabawa plastyczna „Korona królewny” techniką collage
• Zabawa inscenizowana „Królewna Złośnica”
• zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym
8. Rezultaty:
• Powstanie baneru reklamowego o współpracy Przedszkola Miejskiego nr 23 w Gorzowie Wlkp. i Kita Haus Sonnenhugel w Eisenhuttenstadt
• Wykonanie koron do zabawy inscenizowanej
• Poznanie zabaw inscenizowanych pt. „Pavito” i „Królewna Złośnica”
• Przygotowanie wystawy plastycznej pt. „Nasze zabawy”


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 27 października 2014 przez Tygrysek Pietrek in category "Projekty Unijne