16 grudnia 2014

wsp_ml(2)

1. Tytuł projektu: „Magiczny świat teatru”

2. Okres realizacji: 12.12.2014r.

3. Źródło dofinansowania (nazwa programu/działania itp.):Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion „Pro Europa Viadrina” – Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży

4. Partnerzy: Kita „Haus Sonnenhugel” w Eisenhuttenstadt
5. Wartość projektu: 3500,00 zł

6. Cel projektu:

  •  inspirowanie dzieci do odgrywania ról i zabawy w teatr
  • rozwijanie wrażliwości, wyobraźni, inspirowanie do kreatywności
  • kształtowanie u dzieci pewność siebie i podnoszenie samooceny

7. Zrealizowane działania:

  • Napisanie sześciu zabaw inscenizowanych – trzy zabawy z Przedszkola Miejskiego nr 23 w Gorzowie Wlkp. i trzy z Kita „Haus Sonnenhugel” w Eisenhuttenstadt. Wszystkie przetłumaczone na język polski i niemiecki.
  • Wykorzystywanie zabaw na spotkaniach dzieci podczas realizacji projektów w roku 2014
  • Wykonanie zdjęci dokumentujących przeprowadzane zabawy w Polsce i w Niemczech

8. Rezultaty:
Wydanie książki z zabawami inscenizowanymi pt. „Magiczny świat teatru”


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 16 grudnia 2014 przez Tygrysek Pietrek in category "Projekty Unijne