16 grudnia 2014

Magiczny świat teatru- Koncert świąteczny

1. Tytuł projektu: „Magiczny świat teatru”- Koncert Świąteczny

2. Okres realizacji: 28 listopada 2014r.

3. Źródło dofinansowania (nazwa programu/działania itp.):Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion „Pro Europa Viadrina” – Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży

4. Partnerzy: Kita „Haus Sonnenhugel” w Eisenhuttenstadt
5. Wartość projektu: 1340,00 zł

6. Cel projektu:

  • inspirowanie dzieci do odgrywania ról i występowania na scenie
  • wdrażanie dzieci do dbałości o poprawność artykulacyjną śpiewanego tekstu
  • kształtowanie u dzieci pewność siebie i wiarę we własne możliwości dzięki występom na nieznanej scenie
  • współdziałanie w grupie, wdrażanie do podporzadkowania się ustalonym regułom
  • zdobywanie doświadczenia instruktorsko-reżyserskiego nauczycieli w organizacji uroczystości z udziałem grup różnojęzycznych i różnokulturowych

7. Zrealizowane działania:

  •  udział dzieci w Koncercie Świątecznym w Friedrich-Wolf-Theater w Eisenhuttenstsdt
  • spotkanie edukacyjne dzieci polskich i niemieckich w teatrze: zwiedzanie teatru
  • kolacja w Burger Kingu

8. Rezultaty:

  • występ polskich dzieci w Koncercie Świątecznym w Friedrich-Wolf-Theater w Eisenhuttenstsdt z tańcem do piosenki Majki Jeżowskiej „Kochany Panie Mikołaju” i kolędą „Cicha noc”. Dzieciom akompaniowały dwie flecistki ze Szkoły Muzycznej w Gorzowie Wlkp.
  • spotkanie edukacyjne w teatrze


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 16 grudnia 2014 przez Tygrysek Pietrek in category "Projekty Unijne