11 czerwca 2015

wsp_ml(2)

1. Tytuł projektu: „W świecie muzycznych fantazji”

2. Okres realizacji: 9 lutego 2015r.

3. Źródło dofinansowania (nazwa programu/działania itp.):Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion „Pro Europa Viadrina” – Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży

4. Partnerzy: Kita „Haus Sonnenhugel” w Eisenhuttenstadt
5. Wartość projektu: 673,49 zł

6. Cel projektu:

 • nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami
 • pokonywanie barier językowych w bezpośrednich kontaktach dorosłych
 • dostarczanie pozytywnych doświadczeń i wrażeń muzycznych niemieckim nauczycielom podczas pobytu w Polsce,
 • usystematyzowanie wiedzy na temat muzyki, zapoznanie z metodą Batii Strauss

7. Zrealizowane działania:

 • Zwiedzanie gorzowskiej Filharmonii
 • Spotkanie organizacyjne:
  a) Zapoznanie uczestników z zadaniami przewidzianymi do realizacji w roku 2015 z dziećmi polskimi i niemieckimi
  b) Zaplanowanie terminów wymiany dzieci
  c) Omówienie przewidywanych efektów końcowych działań zaplanowanych na rok 2015
  d) Wymiana materiałów metodycznych do nauki języka niemieckiego i polskiego na materiale słownym na temat muzyki i instrumentów
 • Zajęcia warsztatowe – zabawy muzyczne metodą Batii Strauss

8. Rezultaty:

 • opracowanie planu pracy na rok 2015
 • poznanie przez grupę niemiecką gorzowskiej Filharmonii i udział w próbie do koncertu kubańskiego muzyka salsy Jose Torresa

9. Link do strony internetowej szkoły, odnoszący się do realizacji projektu: http://www.tygrysek.gorzow.pl


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 11 czerwca 2015 przez Tygrysek Pietrek in category "Projekty Unijne