11 czerwca 2015

Logo_der_Euroregion_PEV

1. Tytuł projektu: „W świecie muzycznych fantazji”

2. Okres realizacji: 7 maja 2015r.

3. Źródło dofinansowania (nazwa programu/działania itp.):Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion „Pro Europa Viadrina” – Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży

4. Partnerzy: Kita „Haus Sonnenhugel” w Eisenhuttenstadt
5. Wartość projektu: 3848,91 zł

6. Cel projektu:

  • pokonywanie barier językowych w bezpośrednich kontaktach miedzy dziećmi i opiekunami- nauka form grzecznościowych w języku niemieckim, nauka podstawowych nazw związanych z muzyką i instrumentami:koncert, orkiestra, dyrygent, widownia, scena…
  •  inspirowanie dzieci do zabaw tanecznych, gry na instrumentach perkusyjnych i śpiewania
  •  kształtowanie u dzieci pewności siebie i wiary we własne możliwości

7. Zrealizowane działania:

  • udział gości z Kita „Haus Sonnenhugel” i dzieci z Polski w koncercie pt. „Najpiękniejsze tańce polskie” przygotowanym przez Agencję Artystyczną PRO MISICA
  • udział dzieci w zabawach tanecznych: „Grozik”, „Krakowiak” i „Taniec motyli” z chustami.
  • Udział dzieci w zabawach plastycznych: malowanie słuchając Koncertu G-dur „Wiosna” Antonio Vivaldieg.
  •  zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym

8. Rezultaty:

  •  Wystawa plastyczna „Wiosna” do muzyki Antonio Vivaldiego
  • Prezentowanie tańców: „Grozik”, „Krakowiak” i „Taniec motyli” z chustami.
  •  Wykonanie balona promocyjnego PNWM i przedszkola

9. Link do strony internetowej szkoły, odnoszący się do realizacji projektu: http://www.tygrysek.gorzow.pl


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 11 czerwca 2015 przez Tygrysek Pietrek in category "Projekty Unijne