30 sierpnia 2015

Ubezpieczenie dzieci PZU

Suma ubezpieczenia 11 000 zł
Składka roczna płatna jednorazowo 27 zł
Termin płatności do 15.10.2015r. w TYLKO kasie przedszkola

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w przedszkolu
Ubezpieczenie ma charakter ubezpieczenia grupowego.
Przedmiot ubezpieczenia to następstwa:
• nieszczęśliwych wypadków
• zawału serca
• krwotoku śródczaszkowego
• obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie
• usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia albo śmierci
• śmierć ubezpieczonego spowodowaną sepsą.
Odszkodowanie wypłacane jest w takim % sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku, np.: 100% trwałego uszczerbku = 100% sumy ubezpieczenia, przy niższym uszczerbku w wysokości % za %, tj. 1% uszczerbku = 1% sumy ubezpieczenia, 23% uszczerbku = 23% sumy ubezpieczenia, 50% uszczerbku = 50% sumy ubezpieczenia, itd.
Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której godzinie doszło do wypadku (ochrona 24 h na dobę), tj. m.in. w czasie nauki/prowadzenia zajęć, w drodze do lub z placówki, a także w czasie różnych zajęć, w tym także podczas uprawiania sportu (i wyczynowo, i rekreacyjnie) oraz w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe podczas kolonii, obozów i „zielonych szkół”, a także „działa” podczas ferii, wakacji i dni świątecznych.

II Wariant Bis – Obejmuje świadczenia podstawowe:
– z tyt. śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową,
- z tyt. trwałego uszkodzenia ciała zgodnie z tabelą % uszkodzeń ciała,
- z tyt. trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała,
- z tyt. złamań kości lub zwichnięć stawów,
- z tyt. oparzeń lub odmrożeń,
- z tyt. wstrząśnienie lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu,
- z tyt. pogryzień, pokąsań, ukąszeń.
- zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy zębów stałych,
- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,
- świadczenia typu assistance na terenie RP (n. in. pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna, pomoc psychologa).
% uszczerbku określają tabele zgodnie z owu. – bez komisji lekarskiej

Uwaga! wariant Bis oznacza leczenie pełne tzn. dziecko po urazie (wypadku) musi mieć udokumentowane pełne leczenie czyli minimum 2 wizyty lekarskie – stwierdzenie urazu i zakończenie leczenia

Infolinia 801 102 102

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ubezpieczenie dzieci PZU została wyłączona
30 sierpnia 2015

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę płatnych zajęć pobytu dziecka przed 8.00 i po 13.00 wynosi 1,00 zł

Z dniem 1 września 2015 r. dzienna stawka żywieniowa dziecka
wynosi 6,00 zł

Składka roczna płatna jednorazowo
do 15 października za ubezpieczenie dziecka wynosi 27,00 zł

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE została wyłączona