Wrzesień 23 2015

Przedszkola bez granic

Przedszkola bez granic

        Już 14 lat współpracują ze sobą gorzowskie Przedszkole Miejskie nr 23 i niemieckie Kita „HausSonnenhugel” w Eisenhuttenstadt. Efektem współpracy jest bogatsza oferta obu przedszkoli i innowacyjne sposoby pracy.Polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków po obu stronach granicy są nowatorską metodą wychowawczą i cieszą się dużym uznaniem rodziców.
Lata współpracy dały obu placówkom cenne doświadczenia, którym podzieliły się podczas polsko-niemieckiej konferencji „Przedszkola bez granic”, która odbyła się 15 września w przedszkolu Miejskim nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wlkp.
Prowadzące konferencje, Jolanta Talaska – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 23 i Gabriela Schulz – dyrektor Kita „HausSonnenhugel”, wskazały za najważniejsze poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli, wymianę doświadczeń między nauczycielami oraz promocję placówek w środowisku wskazując zabawę dzieci jako kluczowy element edukacyjny. Podkreśliły również konieczność dużego zaangażowania i wkładu pracy w przygotowanie działań wszystkich pracowników obu placówek.Placówki na realizację programów otrzymują dofinansowanie z Euroregionu „Pro Europa Viadrina”w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
W konferencji uczestniczyli dyrektorzy przedszkoli z Eisenhuttenstdti Gorzowa Wlkp. oraz zaproszeni goście. Urząd Miasta reprezentował pan Janusz Dreczka zastępca prezydenta do spraw społecznych oraz pan Eugeniusz Kurzawski dyrektor Wydziału Edukacji. Wydział Edukacji dla szkół i rodzin z Eisenhuttenstdt reprezentowała pani Katrin Fiegen. Z Euroregionu „Pro Europa Vadria” przybył dyrektor Krzysztof Szydłak oraz pan Piotr Boboryk, który zapoznał słuchaczy konferencji z możliwościami pozyskiwania środków na realizacje programów w ramach PNWM. W konferencji udział wzięli także pani Iwona Sancewicz inspektor do spraw przedszkoli UM, pani Danuta Turłaj konsultant WOM oraz rodzice pełniący rolę tłumaczy. Konferencję uświetniły występy dzieci z grupy „Tygrysy Wspaniałe” i „Tygrysy Odważne” oraz wystawa poświęcona 14-letniej współpracy Przedszkola Miejskiego nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka z Gorzowa Wlkp. z Kita „HausSonnenhugel” z Eisenhuttenstadt.

Pragniemy serdecznie podziękować pani Agnieszce Blanck, Annie Kaczmarskiej oraz Urszuli Pawlak za tłumaczenie i udział w konferencji.Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 23 września 2015 przez Tygrysek Pietrek in category "Tygryskowe wieści