23 września 2015

Uchwały Rady Rodziców

Uchwała Rady Rodziców nr 1/2015/16
z dnia 22.09.2015r.
w sprawie wyboru przewodniczącego,zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców na rok 2015/2016
Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców §11 i §15 w głosowaniu jawnym Rada Rodziców powołała na stanowisko:
 przewodniczącego Rady Rodziców pana Marka Tańczuka
 zastępcę przewodniczącego Rady Rodzicówpanią Anetę Janusz
 sekretarza Rady Rodziców panią Karolinę Sławińską
 skarbnika Rady Rodziców pana Agnieszkę Jankowską
Pozostali członkowie Rady Rodziców to:
Anna Zaborowska
Michał Walentynowicz

 

Uchwała Rady Rodziców nr 2/2015/16
z dnia 22.09.2015r.
w sprawie reprezentowania i składania podpisów w banku
1. Podjęto decyzję o upoważnieniu dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do reprezentowania Rady i składania podpisów na dokumentach w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wlkp.
2. Radę Rodziców reprezentować będą:
 przewodniczący Rady Rodziców pan Marek Tańczuk
 skarbnik Rady Rodziców pani Agnieszka Jankowska
3. Przedszkole Miejskie nr 23 w Gorzowie Wlkp. reprezentować będzie:
 dyrektor Jolanta Talaska


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 23 września 2015 przez Tygrysek Pietrek in category "Ogłoszenia