28 grudnia 2015

W świecie muzycznych fantazji

Logo_der_Euroregion_PEV

1. Tytuł projektu: „W świecie muzycznych fantazji”- Koncert Świąteczny

2. Okres realizacji: 27 listopada 2015r.

3. Źródło dofinansowania (nazwa programu/działania itp.):Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion „Pro Europa Viadrina” – Polsko Niemiecka Wspólpraca Młodzieży

4. Partnerzy: Kita „Haus Sonnenhugel” w Eisenhuttenstadt
5. Wartość projektu: 1676,10 zł

6. Cel projektu:

 •  inspirowanie dzieci do odgrywania ról i występowania na scenie
 • wdrażanie dzieci do dbałości o poprawność artykulacyjną śpiewanego tekstu
 • kształtowanie u dzieci pewność siebie i wiarę we własne możliwości dzięki występom na nieznanej scenie
 • współdziałanie w grupie, wdrażanie do podporzadkowania się ustalonym regułom
 • zdobywanie doświadczenia instruktorsko-reżyserskiego nauczycieli w organizacji uroczystości z udziałem grup różnojęzycznych i wielokulturowych

7. Zrealizowane działania:

 •  udział dzieci w Koncercie Świątecznym w Friedrich-Wolf-Theater w Eisenhuttenstsdt
 • spotkanie edukacyjne dzieci polskich i niemieckich w teatrze: zwiedzanie teatru
 • Kolacja w foyer teatru przy pięknej choince

8. Rezultaty:

 • występ polskich dzieci w Koncercie Świątecznym w Friedrich-Wolf-Theater w Eisenhuttenstsdt z tańcem do piosenki pt. „Do przedszkola wpadły nutki” i piosenką świąteczną „Tanenbaum”.
 • Stroje uszyte na występ
 • spotkanie edukacyjne w teatrze


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 28 grudnia 2015 przez Tygrysek Pietrek in category "Projekty Unijne