16 lutego 2016

Program Powszechnej Dwujęzyczności

 

DD-Partner-Programu

2016/02/05

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli z Łodzi jest partnerem ogólnopolskiego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”, dzięki któremu dzieci od najmłodszych lat poznają język angielski w przedszkolu, szkole i domu. Co więcej, w tę fascynującą podróż odkrywania nowego języka udają się razem ze swoimi nauczycielami, nawet jeśli Ci nie znają języka angielskiego!

 

PROGRAM POWSZECHNEJ  DWUJĘZYCZNOŚCI

Claire Selby, światowej sławy lingwistka, jest autorką Programu Powszechnej Dwujęzyczności. Program ten wykorzystuje naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego.

Baby-beetlesWEB


Poznawanie języka rozwija się w formie spirali językowej – powoli, zaczynając od pojedynczych słówek, prostych zwrotów, zabaw, do coraz większych zasobów językowych. Rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowują wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Wiek od 0 do ok. 6-8 lat jest okresem szczególnej wrażliwości językowej w życiu dziecka i okresem najbardziej korzystnym do rozpoczęcia nauki drugiego języka. W tym wieku dzieci mogą, ucząc się drugiego języka, korzystać ze swoich wrodzonych „zdolności uczenia się języka”, które pozwalają skutecznie opanować ich język pierwszy.

Autorka wykorzystuje w swojej metodzie naturalne dla wieku właściwości i mechanizmy przyswajania wiedzy i rozwijania umiejętności. Nauka tym systemem gwarantuje znakomite rezultaty – pozwala poznawać język poprzez zabawę w sposób możliwie najbardziej efektywny. W Polsce Program Powszechnej Dwujęzyczności wdraża ponad dwieście gmin. Patronem medialnym projektu jest Telewizja Polska, a program edukacyjny na bazie „Baby Beetles” emituje regularnie TVP ABC. Na świecie wdrażany jest w ponad 170 krajach, a w Rosji, Chinach i na Filipinach wchodzi w skład programów edukacyjnych dla dzieci do lat 6.

link do filmiku – Ogólnopolska Konferencja „Innowacyjne przedszkole. Innowacyjna szkoła” pod patronatem MEN. https://www.youtube.com/watch?v=GptnD8R3b2A 

PROJEKT „UCZYSZ SIĘ TY – UCZĘ SIĘ JA”

Projekt autorstwa Anny Maciejewskiej oraz Mirosławy Matczak powstał w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp. wdrażany będzie w przedszkolach woj. lubuskiego. Pilotaż projektu rozpocznie się w lutym 2016 r. w Przedszkolu Miejskim nr 23 im. „Małego Tygryska Pietrka” w Gorzowie Wlkp.

Cele projektu:

  • promowanie Programu „Dwujęzyczne dzieci” w edukacji przedszkolnej;
  • aktywizowanie środowiska nauczycielskiego i rodzinnego do wczesnego nauczania języka angielskiego;
  •  rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć językowych z wykorzystaniem Programu „Dwujęzyczne dzieci”;
  • przygotowanie nauczycieli nieznających języka angielskiego do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym.

Nauczyciele przedszkoli uczestniczący w projekcie objęci zostaną szkoleniem pt. „Nauka języka angielskiego razem z dziećmi w przedszkolu”.

Koordynator projektu: Danuta Turłaj – konsultant WOM-u w Gorzowie Wlkp.

kontakt: tel. 95/7216-118, e-mail: danuta.turlaj@womgorz.edu.pl


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 16 lutego 2016 przez Tygrysek Pietrek in category "Ogłoszenia