20 września 2016

Decyzja Rady Rodziców w sprawie jej funduszy

Decyzja Rady Rodziców z dnia 15.09.2016r.

w sprawie ustalenia wysokości kwoty zbieranej na fundusz Rady Rodziców

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców § 9 ustalono zasady zbierania i wydatkowania funduszy Rady Rodziców obowiązujące od 8 września 2015r.

 1. wpłaty dokonywane są przez rodziców bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców w dwóch ratach:
  I rata do końca października 2016 r.w wysokości 100,00 zł

        II rata do końca lutego 2017 r. w wysokości 100,00 zł

 1. zebrane środki zostaną przeznaczone na:
  -wyjścia na spektakle i koncerty
  -organizację działań edukacyjno-artystycznych
  -wycieczki
  -bilety MZK
  -przejazdy autokarowe
  -zakup nagród za udział w konkursach
  -dofinansowanie uroczystości przedszkolnych
  -doposażenie i remont placu zabaw
  -inne wydatki uzasadnione przez Radę Rodziców
 1. o wypłacanie środków wnioskować może:
  -Rada Rodziców
  -nauczyciele poszczególnych grup
  -dyrektor przedszkola


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 20 września 2016 przez Tygrysek Pietrek in category "Ogłoszenia