12 lutego 2017

Zajęcia realizowane w ramach projektu RPLB.08.01.02-08-0006/16

Unijne przedszkolaki w Gorzowie

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zajęcia dodatkowe prowadzone z wykorzystaniem metod:

Alfredai MariiKniessów, Karola Orffa, gimnastyki twórczej Rudolfa Labana, pedagogiki zabawy Klanza i logorytmiki

Metoda KLANZY – pedagogika zabawy- Proponuje ona działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji , bez względu na wiek i umiejętności , wyzwala aktywność twórczą i ciekawość , ułatwia kontakty z innymi , ze sobą i otaczającą rzeczywistością. Metody te likwidują lęk, obawę i strach , napięcie mięśni oraz napięcia psychiczne , angażują w działanie całą osobę wszystkie jej zmysły , wyzwalają twórczą aktywność , uczą współpracy z innymi .

Metoda Orffa – rozwija podstawowe uzdolnienia dzieci przez:

  • odtwarzanie muzyki wokalnej i instrumentalnej
  • tworzenie muzyki wokalnej i instrumentalnej
  • integrację ruchu, śpiewu, gry na instrumentach i słowa
  • realizację ruchową muzyki

Metoda Orffa wykorzystuje żywiołowy zapał dzieci i ich naturalną motoryczność- uczniowie sami tworzą muzykę, rozwijają swą fantazję i pomysłowość przy improwizowaniu komponują własne ilustracje do słuchanej melodii lub rytmu.

Metoda Labana – Cechą charakterystyczną metody jest odchodzenie od ruchu odwzorowanego, na rzecz ruchu podejmowanego zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczeniem.

Metoda Kniesów – Metoda polega na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu. Główne elementy metody to: ruch, muzyka, rytm, przybory . Jest to metoda, która inspiruje nowe pomysły. Opiera się na pozytywnej motywacji, co wiąże się z zasadą podmiotowego traktowania dzieci. Dzieci odwzorowują ruchy nauczycielki, a także wprowadzają własne kreatywne ćwiczenia. Charakterystyczne  jest użycie do ćwiczeń ruchowych dwóch przyborów równocześnie przez jedną osobę.

 Logorytmika– to rodzaj oddziaływań muzykoterapeutycznych. Według definicji E. M. Skorek znalezionej w słowniku logopedycznym, logorytmika to „jedna z technik logopedycznych, metoda oparta na rytmie muzycznym wraz z zastosowaniem słowa, włączonego jako akompaniament (zaprogramowany lub improwizowany) w rytmicznie zestrojony przez muzykę ruch całego ciała”. Innymi słowy, logorytmika jest metodą terapii wynikającą z połączenia rytmiki oraz terapii logopedycznej i oddziałującą zwłaszcza na sferę słuchową i ruchową.

 


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 12 lutego 2017 przez Tygrysek Pietrek in category "Projekty Unijne