26 marca 2017

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

wioana

21 marca wszystkie przedszkolaki tradycyjnie przeszły w korowodzie wiosennym. Głośno krzycząc, śpiewając i wiwatując zachęcaliśmy wiosnę by przezwyciężyła swoją nieśmiałość i przyszła już do nas na stałe. Rano komisja konkursowa oceniła Marzanny przygotowane przez wszystkie grupy. Mamy nadzieję, że ogień z palących się kukieł odstraszył zimę. Razem z nami, nową porę roku przywitały przelatujące nad przedszkolem bociany! To już musi być wiosna!


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 26 marca 2017 przez Tygrysek Pietrek in category "Tygryskowe wieści