Sierpień 29 2017

Ubezpieczenie dzieci

 

TOWARZYSTWO  UBEZPIECZENIOWE InterRisk

Suma ubezpieczenia 15 000 zł
Składka roczna płatna jednorazowo 26 zł
Termin płatności do 15.10.2015r. TYLKO w kasie przedszkola

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w przedszkolu
Ubezpieczenie ma charakter ubezpieczenia grupowego.

Jeżeli dziecko  już posiada ubezpieczenie NW prosimy rodziców o pisemne oświadczenie z podaniem nazwy ubezpieczycielaCopyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 29 sierpnia 2017 przez Tygrysek Pietrek in category "Ogłoszenia