Styczeń 27 2018

Godziny przyjęć interesantów

PRZYJMOWANIE INTERESNTÓW

W OKRESIE NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLA

PONIEDZIAŁEK 8.00 -12.00

WTOREK 07.00 -14.00

ŚRODA 13.00 -16.30

CZWARTEK 12.00 -16.00

Kategoria: NABÓR 2018 | Możliwość komentowania Godziny przyjęć interesantów została wyłączona
Styczeń 27 2018

Decyzja nr 1/2018
Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 23
 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wlkp.
z dnia 31 stycznia 2018r.

                                                                                        

 

w sprawie składania przez rodziców dokumentów potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach

Na  podstawie §14 pkt.2 „Zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnychzorganizowanych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2018/2019” rodzice w dniu składania „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola” zobowiązani są przedstawić dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                       Jolanta Murdza

Kategoria: NABÓR 2018 | Możliwość komentowania została wyłączona
Styczeń 27 2018

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO GORZÓW WLKP.

 

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności
  31.01.2018   Podanie do publicznej wiadomości terminów i kryteriów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
13.02.2018 20.02.2018 W godzinach pracy przedszkola. Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019  w formie pisemnej.
Rekrutacja
01.03.2018 15.03.2018   Uruchomienie w systemie elektronicznym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie do przedszkola. UWAGA! Wniosek należy wydrukować i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.
01.03.2018 15.03.2018 Zgodnie z godz. przyjęć w placówce

(15.03 do godz. 15.00).

Składanie, w przedszkolu pierwszego wyboru,  podpisanych przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
15.03.2018 16.03.2018   Prace Komisji Rekrutacyjnej.
21.03.2018   12.00 Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne
z przyjęciem dziecka do przedszkola.

21.03.2018 30.03.2018 Zgodnie z harmonogramem ustalonym w placówce Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
3.04.2018   12.00 Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych
i dzieci nieprzyjętych.
Rekrutacja – nabór uzupełniający
5.04.2018 10.04.2018 10.04.2018

do godz. 15.00

Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
12.04.2018 13.04.2018   Prace Komisji Rekrutacyjnej.
24.04.2018   12.00 Opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest  równoznaczne
z przyjęciem dziecka do przedszkola.

24.04.2018 27.04.2018 27.04.2018

do godz. 15.00

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
30.04.2018   12.00 Opublikowanie w przedszkolu listy dzieci przyjętych
i dzieci nieprzyjętych.
7.05.2018     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
2.07.2018 31.08.2018  

Bieżąca informacja o wolnych miejscach – Wydział Edukacji.

Kategoria: NABÓR 2018 | Możliwość komentowania została wyłączona
Styczeń 27 2018

Zasady rekrutacji dzieci

ZASADY REKRUTACJI DZIECI

do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2018/2019

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Prawo oświatowe – rozdział 6 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Informacje ogólne

 • 1.
 1. Dzieci do przedszkoli przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej lub wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola złożonego w placówce przez rodziców/opiekunów kandydata.
 2. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
 • ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny,
 • powołanie Komisji Rekrutacyjnej i ustalenie jej planu pracy ,
 • ustalenie terminarza rekrutacji zasadniczej i uzupełniającej,
 • wydawanie i przyjmowanie „Deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej”,
 • wydawanie i przyjmowanie „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”.
 1. „Deklarację kontynuacji edukacji  przedszkolnej” składają rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Wzór „Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej” stanowi załącznik nr 1.
 2. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją
  z miejsca w dotychczasowej placówce w nowym roku szkolnym.
 3. Zapisanie dziecka do placówki odbywa się na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola. Wzór „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola” stanowi załącznik nr 2.
 4. Terminarz postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
  a także terminy składania dokumentów do przedszkoli
  stanowi załącznik nr 3.

  Czytaj dalej

Kategoria: NABÓR 2018 | Możliwość komentowania Zasady rekrutacji dzieci została wyłączona