30 września 2018

Spektakl taneczny ,,Zabajone”

      28.09.2018 tygrysy ze starszych grup wybrały się do teatru na spektakl taneczny pt. ,,Zabajone” w wykonaniu dzieci z Zespołu tanecznego Kontra-Mini. Tym razem to język ciała i piękny ruch przekazały nam dobrze znaną historię o Królewnie Śnieżce. Mimo, iż ze sceny nie padło ani jedno słowo, tygrysy w skupieniu i z wielkim zainteresowaniem śledziły fabułę. Kolorowe stroje, multimedialna scenografia i w pierwszej kolejności piękny taniec tancerek został nagrodzony gromkimi brawami. Po spektaklu dało się słyszeć głosy zachwytu i pragnienia, by też tak pięknie tańczyć.
Chętne dziewczynki zaproszono na zajęcia taneczne z zespołem Kontra-Mini.

Kategoria: Tygryskowe wieści | Możliwość komentowania Spektakl taneczny ,,Zabajone” została wyłączona
23 września 2018

Wycieczka Tygrysów pasiastych na przejście dla pieszych

     Zdobytą na zajęciach wiedzę o ruchu drogowym, dzieci z grupy I postanowiły zastosować
w praktyce podczas wycieczki na pobliskie skrzyżowanie. Tygrysy poznały zasady zachowania się podczas wyjścia, a dla bezpieczeństwa wszystkie przedszkolaki założyły nowe kamizelki odblaskowe, które otrzymaliśmy w prezencie od jednego z rodziców. Po drodze obserwowaliśmy poznane znaki drogowe i sygnalizację świetlną oraz uczyliśmy się prawidłowo przechodzić całą grupą przez jezdnię. 🙂

Kategoria: Tygryskowe wieści | Możliwość komentowania Wycieczka Tygrysów pasiastych na przejście dla pieszych została wyłączona
2 września 2018

Ubezpieczenie dla dzieci

Informacja w sprawie zmian w sposobie zawierania ubezpieczeń NNW dla dzieci.

     W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2016 r. o działalności ubezpieczeniowej i asekuracyjnej, nastąpiły istotne zmiany w funkcjonowaniu i sposobie zawierania ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

     Zmiany dotyczą m.in. ubezpieczeń zawieranych na cudzy rachunek, a takie miały miejsce w przypadku ubezpieczeń zawieranych przez placówki oświatowe.

    W świetle obowiązujących przepisów szkoła/przedszkole nie ma obowiązku, ani wystarczających umocowań (szczególnie po wejściu w życie regulacji RODO) do występowania jako instytucja ubezpieczająca uczniów.Takie uprawnienia ma tylko rodzic lub opiekun prawny dziecka.

     Żaden akt prawny nie nakłada na szkołę obowiązku zawierania umów ubezpieczenia uczniów przed skutkami nieszczęśliwych wypadków na terenie placówki, ani poza nią.Taki obowiązek mają tylko organizatorzy wyjazdów zagranicznych dla dzieci i młodzieży.

    Także Rada Rodziców, jako organ przedszkola, nie może zawierać umów ubezpieczeniowych, gdyż nie posiada osobowości prawnej.

      Mając na uwadze, że zdecydowana większość z Państwa jest zainteresowana posiadaniem polisy ubezpieczenia NNW swojego dziecka, przedszkole będzie umożliwiać przekazywanie informacji i propozycji od przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych poprzez wiadomości na stronie internetowej przedszkola lub na tablicy ogłoszeń.

Decyzja o ubezpieczeniu i zawarciu umowy należy wyłącznie do Państwa – rodziców/opiekunów prawnych. Zakupu polisy należy dokonać samodzielnie.

 

Jolanta Talaska
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 23
 w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., 20.08.2018 r.

 

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ubezpieczenie dla dzieci została wyłączona
2 września 2018

PŁATNOŚCI

Opłaty za przedszkole 

  • Opłata za każdą rozpoczętą godzinę płatnych zajęć pobytu dziecka przed 8.00 i po 13.00 wynosi 1,00 zł  
  • Zwolnienia z opłat za godziny:

posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz  drugie dziecko uczęszczające do przedszkola jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie    

  • dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,50 zł

Bardzo Ważne!                                                                     

  • wpłaty na konto należy dokonać z podziałem na żywienie  i świadczenia
  • Należy opisać przelew: imię i nazwisko dziecka, grupa
Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania PŁATNOŚCI została wyłączona