Październik 29 2018

Konkurs rodzinny

REGULAMIN KONKURSU RODZINNEGO NA GRĘ PLANSZOWĄ

 1. ,,PODRÓŻ PO POLSCE”

Konkurs skierowany do dzieci i rodziców z Przedszkola Miejskiego nr 23

Cele konkursu:

 • Promowanie wiedzy na temat niepodległości naszej ojczyzny.
 • Przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.
 • Rozwijanie twórczości wśród dzieci.
 • Zachęcanie do wspólnych działań dzieci i rodziców.

 

Warunki konkursu:

 • W konkursie mogą wziąć udział dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 23, ich rodzice oraz rodzeństwo.
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie gry planszowej zgodnej z jego tematyką tj. ,,Podróż po Polsce”
 • Rodzina może wykonać jedną pracę, wybraną przez siebie techniką.
 • Format: dowolny
 • W pracy musi być widoczny wkład dziecka.
 • Każda gra powinna posiadać instrukcję opisującą REGUŁY GRY.
 • Każda praca powinna zawierać metryczkę: Imię i nazwisko, grupę
 • Zgłaszanie prac do 11.2018 r. u nauczycielek grup
 • Osoba odpowiedzialna: Magdalena Marciniak
 • Wystawa podsumowująca konkurs oraz rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się 9.11.18r podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

 

 Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 29 października 2018 przez Tygrysek Pietrek in category "Ogłoszenia