15 stycznia 2019

Wyniki przeprowadzonej autoewaluacji

Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) przedszkola?

 Wyniki autoewalucji wykazały mocne strony przedszkola. A mianowicie:

Standard I:

 1. Pracownicy przedszkola i rodzice mają świadomość, że zdrowie i dobre samopoczucie jest ważną sprawą w przedszkolu.
 2. Członkowie zespołu promocji zdrowia w ostatnich 2 latach uczestniczyli w szkoleniach na temat PPZ.. Dwukrotnie występowali publicznie dzieląc się dobrymi praktykami z innymi placówkami podczas szkoleń i spotkań w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. Tablica informująca o programie PPZ jest umieszczona w widocznym i powszechnie dostępnym miejscu przedszkola oraz zawiera aktualne informacje

Standard II:

 1. W placówce stwarza się możliwości uczestnictwa w życiu przedszkola nauczycielom i rodzicom. Istotnym jest iż dyrektor przedszkola wspiera wszelkie inicjatywy w zakresie promocji zdrowia PPZ, motywując w ten sposób pracowników oraz rodziców do podejmowania nowych działań, przedsięwzięć.
 2. Badanie klimatu społecznego wśród dzieci wykazało, iż najmocniejszą stroną są wszelki aktywności inicjowane w przedszkolu: zajęcia, zabawy, imprezy.

Standard III:

 1. Umożliwianie dzieciom praktykowania zachowań związanych z dbałością o ciało.
 2. Program edukacji zdrowotnej w przedszkolu i jego realizacja.
 3. Umożliwianie dzieciom praktykowania prozdrowotnych zachowań związanych z żywieniem

Jakie są korzyści z przeprowadzenia autoewaluacji?

Przeprowadzenie autoewalucaji w przedszkolu pozwoliło nam przede wszystkim na:

 • dogłębne dostrzeżenie problemów priorytetowych w standardach wyznaczonych w koncepcji Przedszkoli Promujących Zdrowie,
 • dostrzeżenie sfer wymagających poprawy, mimo wielu działań podjętych w tym zakresie,
 • ukierunkowanie i wyznaczenie sobie celów i wytycznych do dalszej pracy na rzecz PPZ,
 • potwierdzenie mocnych stron, które dają dobrą podstawę do podejmowania kolejnych działań,

 


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 15 stycznia 2019 przez Tygrysek Pietrek in category "Zdrowy przedszkolak