17 lutego 2019

Drodzy rodzice.

      Od 1 lutego 2019 r. obecności dziecka są ewidencjonowane na podstawie obecności zaznaczanej przez nauczyciela w dzienniku przedszkola (bez ilości godzin)  i przez odbicie karty w czytniku (naliczanie faktycznego czasu pobytu dziecka w przedszkolu). Ewidencja ta jest elektroniczna i nie ma możliwości w programie ręcznego poprawiania i odnotowywania pobytu dziecka w przedszkolu. Zgodnie z regulaminem:  w przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i braku odbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6.00. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 17.00. Jeżeli dziecko jest obecne (zaznaczona obecność przez nauczyciela w dzienniku), a rodzic nie odbije karty na wejście i wyjście system naliczy pobyt dziecka od 6.00 do 17.00

Obecność odnotowywana w programie przez nauczyciela w dzienniku jest weryfikowana przez odznaczanie wydawanych posiłków przez kierownika gospodarczego tak więc sprawdzana jest krzyżowo codziennie.

 Bardzo proszę o dokładne odbijanie kart na wejście i wyjście dziecka z przedszkola bo system jest bezduszny i nie toleruje pomyłek i usprawiedliwień rodziców („zapomniałem karty””, pani to odnotuje i poprawi …”) A to kosztuje i trzeba będzie zapłacić!

Uwaga do rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny i Rodziców dzieci 6- letnich.

Proszę Państwa jesteście zwolnieni z opłat ale to nie znaczy, że jesteście za darmo. Koszty pobytu dziecka w przedszkolu ponosi organ prowadzący czyli Miasto Gorzów Wlkp. i wymaga takiego samego rozliczenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu jak pozostałych dzieci. Karty również muszą być odbijane!

 Z wyrazami szacunku

Jolanta Talaska Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 23


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 17 lutego 2019 przez Tygrysek Pietrek in category "Ogłoszenia