Luty 18 2019

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Załącznik nr 1
do Zarządzenie Nr 52 /W/II/2019
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22.01.2019 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKIEGO

Harmonogram czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice składają pisemną deklarację  

 

6 lutego 2019 r.

 

 

12 lutego 2019 r.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie elektronicznym dla rodziców. Wprowadzenie do systemu wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Przyjmowanie wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru (zgodnie z godzinami przyjęć w placówce). W rekrutacji uzupełniającej pomija się system rekrutacji elektronicznej  

 

 

19 lutego 2019 r.

 

 

 

 

15 marca 2019 r.

 

 

 

31 maja 2019 r.

 

 

 

3 czerwca 2019 r.

Weryfikacja wniosków 26 marca 2019 r. 9 kwietnia 2019 r. 4 czerwca 2019 r. 12 czerwca 2019 r.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 10 kwietnia 2019 r.

do godz. 12.00

19 czerwca 2019 r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli (zgodnie z harmonogramem godzinowym ustalonym w placówce).  

11 kwietnia 2019 r.

 

18 kwietnia 2019 r.

 

19 czerwca 2019 r.

 

24 czerwca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

23 kwietnia 2019 r.

do godz. 12.00

 

25 czerwca 2019 r.

do godz. 12.00

 

 Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 18 lutego 2019 przez Tygrysek Pietrek in category "NABÓR 2019