Kwiecień 3 2019

Informacja o przystąpieniu do strajku

Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wielkopolskim, przystępuje do ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty.

 

Informujemy rodziców, opiekunów naszych wychowanków, że powstaną trudności związane z zapewnieniem opieki dzieciom od dnia 08 kwietnia 2019 r. W związku z zaistniałą sytuacją, prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie tej szczególnej sytuacji pracowników oświaty.

Prosimy o zapewnienie dzieciom opieki na czas strajku.

Zgodnie z  (§3 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy tj. Dz.U. z 2014 r. poz.1632) przysługuje Państwu prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy.Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 3 kwietnia 2019 przez Tygrysek Pietrek in category "Ogłoszenia