18 września 2019

Fundusz Rady Rodziców

Uchwała Rady Rodziców nr 1/2019/2020 z dnia 16.09.2019r.
w sprawie ustalenia wysokości kwoty zbieranej na  fundusz Rady Rodziców


Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców § 9 ustalono zasady zbierania i wydatkowania funduszy Rady Rodziców obowiązujące od 1 września 2019 r.
Uchwalono:
1. wpłaty dokonywane są przez rodziców bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców w dwóch ratach:

I rata do końca października  2019r.w wysokości 120,00 zł

II rata do końca lutego 2020r.w wysokości 120,00 zł

 

Na remont sali wpłata dobrowolna z dopiskiem na przelewie „nowa sala”

2. Zebrane środki zostaną przeznaczone na:
-wyjścia do teatru
-wycieczki
-wyprawki plastyczne dla każdej grupy
-bilety MZK
-przejazdy autokarowe
-zakup nagród za udział w konkursach
-zakup poczęstunku (kawa herbata, cukier, napoje) na imprezy okolicznościowe np. Dzień

Babci i Dziadka, Dzień Mamy itp.

-doposażenie i remont placu zabaw

-wkład własny w dofinansowane projekty PNWM Pro Europa Viadrina
-inne wydatki uzasadnione przez Radę Rodziców
3. O wypłacanie środków wnioskować może:
– Rada Rodziców
– nauczyciele poszczególnych grup
– dyrektor przedszkola

 


Konto Rady Rodziców działającej
w Przedszkolu Miejskim nr 23 im. Małego Tygrysa Pietrka w Gorzowie Wlkp.


Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
NUMER KONTA:
06 8363 0004 0091 9894 3000 0001


Dokonując wpłat na Radę Rodziców należy na dokumencie zamieścić grupę oraz imię i nazwisko dziecka, za które dokonano wpłaty.

Wpłaty są ewidencjonowane i rozliczane przez Radę Rodziców.


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 18 września 2019 przez Tygrysek Pietrek in category "Ogłoszenia