Styczeń 29 2020

   Współpraca polsko-niemiecka na przestrzeni 10 lat
Przedszkola Miejskiego nr 23 w Gorzowie Wlkp.
oraz   Kita „HausSonnenhügel” w Eisenhüttenstadt

 

     Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietraka w Gorzowie Wielkopolskim od 10 lat współpracuje z przedszkolem Kita „HausSonnenhügel” w Eisenhüttenstadt. Takie przedsięwzięcie jest ogromnym wyzwaniem, dlatego też postanowiłyśmy podzielić się naszym wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu międzynarodowej wymiany dzieci. Na przestrzeni tak długiego czasu udało nam się wypracować program, który pozwala na realizację tej ciekawej i przynoszącej wiele satysfakcji inicjatywy. Projekt polsko-niemieckiej wymiany dzieci w wieku przedszkolnym ma tworzyć możliwości do wzajemnego zbliżenia młodych ludzi z obu krajów, którzy spotykają się podczas programów. Spotkania takie dają możliwość poznania rówieśników i ich codziennego życia w przedszkolu oraz jednoczesnej nauki języka, jak również poznania kraju partnera.

    Poprzez realizację projektu chciałybyśmy poprawić wzajemne zrozumienie, pomóc w przezwyciężaniu uprzedzeń i wspierać proces pojednania między Polakami i Niemcami.

       Projekt polsko-niemieckiej wymiany polega na organizacji cyklicznych spotkań przez cały rok kalendarzowy, w których biorą udział dzieci i nauczyciele naszego przedszkola oraz przedszkola partnerskiego Kita „HausSonnenhügel”. Projekt realizowany jest we współpracy z PNWM (Polsko  Niemiecka Współpraca Młodzieży) i finansowany ze środków Euroregion „Pro Europa Viadrina”. Głównym elementem wymiany jest wspólna praca nad tematem realizowanym w danym roku. W trakcie naszej współpracy realizowaliśmy tematy takie jak: „Językowy zawrót głowy”, „Ruch-sport-zdrowie”, „Bliżej natury” oraz nasz ostatni wspólny projekt „Zabawy z Tygrysem”. W trakcie realizacji każdego projektu spotykamy się w Gorzowie, jak również w przedszkolu partnerskim w Niemczech. Najpierw nauczyciele by przepracować temat, potem dzieci by go realizować.Podsumowaniem każdego projektu jest koncert bożonarodzeniowy, który odbywa się w Friedrich-Wolf-Theater u naszych partnerów. Jest to  wspólnie przygotowane niezwykłe widowisko, w organizację którego zaangażowanych jest wiele osób. A bycie częścią tego przedsięwzięcia to ogromny przywilej i zaszczyt.

      Dodatkowo w ramach każdego projektu realizujemy program „4×3 prosta sprawa”, z którego finansujemy produkt wypracowany w trakcie spotkań, promujący PNWM i współpracujące przedszkola. W projekcie realizowanym w roku 2019 pt. „Zabawy z Tygrysem” powstała gra planszowa zatytułowana „Na szlaku”, której projekt graficzny stworzył  Piotr Rossa.

     W naszym odczuciu każdy rok naszej współpracy jest niezwykły, ponieważ mamy okazję zdobywać nowe doświadczenia, poruszać nowe tematy i integrować kolejne młode pokolenia naszych wychowanków. Różnice wynikające z systemu edukacyjnego pozwalają nam wspierać wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem, jak również ustalać dalsze cele rozwoju naszych spotkań. Dlatego kolejnym niezwykle ważnym elementem naszej współpracy jest fakt, iż wciąż uczymy się od siebie poprzez poznanie nowych metod i technik pracy, dzięki skutecznej wymianie informacji w trakcie spotkań nauczycieli, które odbywają się zawsze na początku kolejnego projektu. Sukces naszego  projektu w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania i podsumowania wymiany, ale jest również wynikiem przyjaźni, która na przestrzeni tych wszystkich lat wywiązała się między nami.

Kategoria: Projekty Unijne | Możliwość komentowania została wyłączona
Styczeń 29 2020

1% podatku

1% Twojego podatku dla Twojego dziecka
Nie wydając ani grosza,
stwarzasz lepsze warunki nauki i zabawy
swojej córce/swojemu synowi. 

Za 1% Twego podatku chcemy zakupić książki
rozwijające zainteresowania Twojego dziecka!

To proste, wypełniając swój PIT:

  • W rubryce „numer KRS” wpisz:

0000 105 271

  • W rubryce „wnioskowana kwota” wpisz:

obliczoną kwotę

  • W rubryce „cel szczegółowy 1%” wpisz:

Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wlkp.

Dzięki rodzicom, którzy to zrobili w latach 2010-2019, zyskaliśmy: 9628,00

Początek formularza

Za te pieniądze przedszkole wzbogaciło się o  pomoce dydaktyczne, aparaty fotograficzne i stroje do tańca.

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania 1% podatku została wyłączona
Styczeń 27 2020

Zasady rekruracji

ZASADY REKRUTACJI DZIECI

do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo,

nabór do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Gorzów Wielkopolski jest organem prowadzącym, będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego

Podstawa prawna

Zasady przyjęć do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wielkopolski, zostały przygotowane w oparciu o zapisy: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.); Uchwały Nr LV/667//2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Miasto Gorzów Wielkopolski, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia  kryteriów; Uchwały Nr III/28/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Miasto Gorzów Wielkopolski, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów; Zarządzenia
nr 5/W/II/2020 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminów składania dokumentów, do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski.

  • 1. Informacje ogólne
  1. Dzieci do przedszkoli przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej lub wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola złożonego w placówce przez rodziców/opiekunów kandydata.
  2. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

Czytaj dalej

Kategoria: NABÓR 2020 | Możliwość komentowania Zasady rekruracji została wyłączona
Styczeń 27 2020

Terminy postępowania rekrutacyjnego

                                                                                                      Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 5 /W/II/2020
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia  14.01.2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski

Rodzaje czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice składają pisemną deklarację

10 lutego 2020 r.

12 lutego 2020 r.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie elektronicznym dla rodziców. Wprowadzenie do systemu wniosku           o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Przyjmowanie wydrukowanych wniosków wraz            z załącznikami w placówce pierwszego wyboru (zgodnie z godzinami przyjęć w placówce). W rekrutacji uzupełniającej pomija się system rekrutacji elektronicznej

2 marca 2020 r.

13 marca 2020 r.

29 maja 2020 r.

3 czerwca 2020 r.

Weryfikacja wniosków 24 marca 2020 r. 7 kwietnia 2020 r. 4 czerwca 2020 r. 12 czerwca 2020 r.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 8 kwietnia 2020 r.

do godz. 12.00

22 czerwca 2020 r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli (zgodnie z harmonogramem godzinowym ustalonym w placówce).

9 kwietnia 2020 r.

15 kwietnia 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

25 czerwca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 kwietnia 2020 r.

do godz. 12.00

25 czerwca 2020 r.

do godz. 12.00

Kategoria: NABÓR 2020 | Możliwość komentowania Terminy postępowania rekrutacyjnego została wyłączona
Styczeń 27 2020

Decyzja nr 1/2020

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka
w Gorzowie Wlkp.

z dnia 20 stycznia 2020r. 

w sprawie składania przez rodziców dokumentów potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach

Na  podstawie §14 pkt.2„Zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2020/2021” rodzice w dniu składania „Wniosku przyjęcia kandydata do przedszkola” zobowiązani są przedstawić dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                           Jolanta Murdza

Kategoria: NABÓR 2020 | Możliwość komentowania została wyłączona
Styczeń 27 2020

Jasełka grupy IVa

W środę 18.12.2019 grupa IV a miała okazję zaprezentować całemu przedszkolu przedstawienie jasełkowe, które wszyscy oglądali w skupieniu. Na koniec przekazaliśmy sobie znak pokoju, a dzieci wręczyły pracownikom przedszkola upominek przygotowany przez dzieci. 

Kategoria: Tygryskowe wieści | Możliwość komentowania Jasełka grupy IVa została wyłączona
Styczeń 7 2020

Wyjście młodszych grup do teatru.

      Wizyta w teatrze to zawsze wyjątkowa sprawa! Nie inaczej było i tym razem. Dzieci już od rana były bardzo podekscytowane, a ich odświętny strój wskazywał, że czeka nas ważne wydarzenie. Bajka pod tytułem ,,Pinokio” przeniosła nas w świat przygód drewnianego pajacyka, które dzieci śledziły z zapartym tchem i żywo reagowały na wszystko co działo się na scenie. Po spektaklu nagrodziliśmy aktorów gromkimi brawami, ale okazało się że to nie koniec atrakcji, bo teatr odwiedził św. Mikołaj! Cóż za miła niespodzianka.

GALERIA ZDJĘĆ

Kategoria: Tygryskowe wieści | Możliwość komentowania Wyjście młodszych grup do teatru. została wyłączona