29 stycznia 2020

   Współpraca polsko-niemiecka na przestrzeni 10 lat
Przedszkola Miejskiego nr 23 w Gorzowie Wlkp.
oraz   Kita „HausSonnenhügel” w Eisenhüttenstadt

 

     Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietraka w Gorzowie Wielkopolskim od 10 lat współpracuje z przedszkolem Kita „HausSonnenhügel” w Eisenhüttenstadt. Takie przedsięwzięcie jest ogromnym wyzwaniem, dlatego też postanowiłyśmy podzielić się naszym wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu międzynarodowej wymiany dzieci. Na przestrzeni tak długiego czasu udało nam się wypracować program, który pozwala na realizację tej ciekawej i przynoszącej wiele satysfakcji inicjatywy. Projekt polsko-niemieckiej wymiany dzieci w wieku przedszkolnym ma tworzyć możliwości do wzajemnego zbliżenia młodych ludzi z obu krajów, którzy spotykają się podczas programów. Spotkania takie dają możliwość poznania rówieśników i ich codziennego życia w przedszkolu oraz jednoczesnej nauki języka, jak również poznania kraju partnera.

    Poprzez realizację projektu chciałybyśmy poprawić wzajemne zrozumienie, pomóc w przezwyciężaniu uprzedzeń i wspierać proces pojednania między Polakami i Niemcami.

       Projekt polsko-niemieckiej wymiany polega na organizacji cyklicznych spotkań przez cały rok kalendarzowy, w których biorą udział dzieci i nauczyciele naszego przedszkola oraz przedszkola partnerskiego Kita „HausSonnenhügel”. Projekt realizowany jest we współpracy z PNWM (Polsko  Niemiecka Współpraca Młodzieży) i finansowany ze środków Euroregion „Pro Europa Viadrina”. Głównym elementem wymiany jest wspólna praca nad tematem realizowanym w danym roku. W trakcie naszej współpracy realizowaliśmy tematy takie jak: „Językowy zawrót głowy”, „Ruch-sport-zdrowie”, „Bliżej natury” oraz nasz ostatni wspólny projekt „Zabawy z Tygrysem”. W trakcie realizacji każdego projektu spotykamy się w Gorzowie, jak również w przedszkolu partnerskim w Niemczech. Najpierw nauczyciele by przepracować temat, potem dzieci by go realizować.Podsumowaniem każdego projektu jest koncert bożonarodzeniowy, który odbywa się w Friedrich-Wolf-Theater u naszych partnerów. Jest to  wspólnie przygotowane niezwykłe widowisko, w organizację którego zaangażowanych jest wiele osób. A bycie częścią tego przedsięwzięcia to ogromny przywilej i zaszczyt.

      Dodatkowo w ramach każdego projektu realizujemy program „4×3 prosta sprawa”, z którego finansujemy produkt wypracowany w trakcie spotkań, promujący PNWM i współpracujące przedszkola. W projekcie realizowanym w roku 2019 pt. „Zabawy z Tygrysem” powstała gra planszowa zatytułowana „Na szlaku”, której projekt graficzny stworzył  Piotr Rossa.

     W naszym odczuciu każdy rok naszej współpracy jest niezwykły, ponieważ mamy okazję zdobywać nowe doświadczenia, poruszać nowe tematy i integrować kolejne młode pokolenia naszych wychowanków. Różnice wynikające z systemu edukacyjnego pozwalają nam wspierać wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem, jak również ustalać dalsze cele rozwoju naszych spotkań. Dlatego kolejnym niezwykle ważnym elementem naszej współpracy jest fakt, iż wciąż uczymy się od siebie poprzez poznanie nowych metod i technik pracy, dzięki skutecznej wymianie informacji w trakcie spotkań nauczycieli, które odbywają się zawsze na początku kolejnego projektu. Sukces naszego  projektu w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania i podsumowania wymiany, ale jest również wynikiem przyjaźni, która na przestrzeni tych wszystkich lat wywiązała się między nami.


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 29 stycznia 2020 przez Tygrysek Pietrek in category "Projekty Unijne