Styczeń 27 2020

Terminy postępowania rekrutacyjnego

                                                                                                      Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 5 /W/II/2020
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia  14.01.2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski

Rodzaje czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice składają pisemną deklarację

10 lutego 2020 r.

12 lutego 2020 r.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie elektronicznym dla rodziców. Wprowadzenie do systemu wniosku           o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Przyjmowanie wydrukowanych wniosków wraz            z załącznikami w placówce pierwszego wyboru (zgodnie z godzinami przyjęć w placówce). W rekrutacji uzupełniającej pomija się system rekrutacji elektronicznej

2 marca 2020 r.

13 marca 2020 r.

29 maja 2020 r.

3 czerwca 2020 r.

Weryfikacja wniosków 24 marca 2020 r. 7 kwietnia 2020 r. 4 czerwca 2020 r. 12 czerwca 2020 r.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 8 kwietnia 2020 r.

do godz. 12.00

22 czerwca 2020 r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli (zgodnie z harmonogramem godzinowym ustalonym w placówce).

9 kwietnia 2020 r.

15 kwietnia 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

25 czerwca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 kwietnia 2020 r.

do godz. 12.00

25 czerwca 2020 r.

do godz. 12.00Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 27 stycznia 2020 przez Tygrysek Pietrek in category "NABÓR 2020