Październik 28 2020

Rada Rodziców-fundusz

Uchwała Rady Rodziców

nr 2/2020z dnia 22.10.2020r.
w sprawie ustalenia wysokości kwoty zbieranej na 
fundusz Rady Rodziców


Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców § 9 ustalono zasady zbierania i wydatkowania funduszy Rady Rodziców obowiązujące od 1 września 2020r.
Uchwalono:
1. wpłaty dokonywane są przez rodziców bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców.

W roku szkolnym 2020/21 wyjątkowo jedna rata w wysokości 150,00 zł do końca listopada 2020r.

  1. Zebrane środki zostaną przeznaczone na:
    -wyjścia do teatru – opcjonalnie
    -wycieczki – opcjonalnie

-bilety MZK -­ opcjonalnie
-przejazdy autokarowe – opcjonalnie

wkład własny w dofinansowane projekty PNWM Pro Europa Viadrina- opcjonalnie

-wyprawki plastyczne dla każdej grupy
-zakup nagród za udział w konkursach

-doposażenie i remont placu zabaw

-doposażenie przedszkola w zabawki i pomoce dydaktyczne
-inne wydatki uzasadnione przez Radę Rodziców
3. O wypłacanie środków wnioskować może:
– Rada Rodziców
– nauczyciele poszczególnych grup
– dyrektor przedszkola

 


Konto Rady Rodziców działającej
w Przedszkolu Miejskim nr 23 im. Małego Tygrysa Pietrka w Gorzowie Wlkp.


Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
NUMER KONTA:
06 8363 0004 0091 9894 3000 0001


Dokonując wpłat na Radę Rodziców należy na dokumencie zamieścić grupę oraz imię i nazwisko dziecka, za które dokonano wpłaty.

Wpłaty są ewidencjonowane i rozliczane przez Radę RodzicówCopyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 28 października 2020 przez Tygrysek Pietrek in category "Ogłoszenia