8 grudnia 2020

1% Twojego podatku dla Twojego dziecka

      Bardzo dziękuję rodzicom, którzy wspierają nasze przedszkole poprzez wpłaty z 1% podatku. W tym roku pozyskaliśmy środki w wysokości 1114,50 zł. Za zgromadzone  pieniądze w łącznej kwocie 2034,50 zł zakupiliśmy książki dla dzieci i półki do 3 sal na pomoce dydaktyczne z metody M. Montessori, F. Froebla i planu daltońskiego.

 Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!!!

Jolanta Talaska
Dyrektor Przedszkola Miejskiego
Małego Tygryska Pietrka
w Gorzowie Wielkopolskim


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 8 grudnia 2020 przez Tygrysek Pietrek in category "Ogłoszenia