8 grudnia 2020

Płatność na Radę Rodziców

Drodzy Rodzice!

         Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr23 w Gorzowie Wlkp., informuje, że z dniem 30.11.2020r. upłynął termin na dokonanie wpłat na konto Rady Rodziców – 150,00 zł

W roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców podjęła decyzję, że wyjątkowo ze względu na ograniczenia związane z sytuacją pandemiczną będzie to jedna rata.

Sytuacja pandemiczna zmusiła nauczycieli przedszkola do modyfikacji programu pracy i takiej jej organizacji, by korzystając z dostępnych pomocy dydaktycznych na terenie przedszkola i ogrodu zrealizować treści zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. By uatrakcyjnić ten proces wykorzystujemy wiele metod aktywizujących dzieci i wprowadzamy metody oparte na nurtach pedagogiki Marii Montessori, Fridricha Froebla i planu daltońskiego. Aby efektywnie pracować tymi metodami musimy mieć odpowiednie pomoce, które są z trwałych materiałów i przez to bardzo kosztowne. Tylko dzięki finansowaniu z Rady Rodziców jesteśmy w stanie je zakupić. Co roku dokupujemy kolejne elementy ale jeszcze nie mamy tych pomocy w wystarczającej ilości. W tym roku dokonujemy kolejnych zakupów i jest ich znacznie więcej niż w latach poprzednich ponieważ chcemy uatrakcyjnić dzieciom naukę i zabawę na terenie przedszkola ponieważ nie możemy realizować zadań w terenie (muzeum, teatr, filharmonia, wycieczki). Z tych pomocy i działań prowadzonych w przedszkolu korzystają wszystkie dzieci. Państwa dziecko też!

Ze środków Rady Rodziców są refundowane  również inne działania: zakup nagród za udział w konkursach, nagród na zakończenie 6- latków, organizacja uroczystości, zakup sprzętu na plac zabaw…i wiele innych.

 Dlatego, bardzo prosimy osoby, które jeszcze nie dokonały wpłat na konto Rady Rodziców, by do 15 stycznia 2021r. uzupełniły wpłaty. Wykazy wpłat są dostępne u nauczycieli i rodziców reprezentujących wasze grupy w Radzie Rodziców.

 Zdjęcia zakupionych w tym roku szkolnym pomocy, możecie Państwo obejrzeć na stronie internetowej przedszkola www.tygrysek.gorzow.pl (zdjęcia będą na bieżąco uzupełniane).

         Wierzymy,  że wesprzecie Państwo, solidarnie z innymi rodzicami, działania na rzecz edukacji naszych dzieci i  dokonacie wpłaty takiej jak pozostali rodzice tj. 150,00 zł

         Wpłaty należy kierować na poniższy rachunek bankowy, dostępny również na stronie internetowej przedszkola:

06 8363 0004 0091 9894 3000 0001

Z poważaniem Rada Rodziców
i dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 23 w Gorzowie Wlkp.

GALERIA ZDJĘĆ


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 8 grudnia 2020 przez Tygrysek Pietrek in category "Ogłoszenia