Luty 3 2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego

                                                                                                   Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 5 /2021
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia  13 stycznia 2021 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski na rok szkolny 2021/2022

Rodzaje czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice składają pisemną deklarację

8 lutego 2021 r.

11 lutego 2021 r.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie elektronicznym dla rodziców. Wprowadzenie do systemu wniosku           o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Przyjmowanie wydrukowanych wniosków wraz            z załącznikami w placówce pierwszego wyboru (zgodnie z godzinami przyjęć w placówce). W rekrutacji uzupełniającej pomija się system rekrutacji elektronicznej

1 marca 2021 r.

12 marca 2021 r.

29 kwietnia 2021 r.

5 maja   2021 r.

Weryfikacja wniosków 22 marca 2021 r. 7 kwietnia 2021 r. 6 maj 2021 r. 12 maj    2021 r.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 8 kwietnia 2021 r.

do godz. 12.00

13 maj 2021 r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli (zgodnie z harmonogramem godzinowym ustalonym w placówce).

9 kwietnia 2021 r.

15 kwietnia 2021 r.

24 maj   2021 r.

26 maj   2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 kwietnia 2021 r.

do godz. 12.00

27 maj 2021 r.

do godz. 12.00

 

 

 

 

 Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 3 lutego 2021 przez Tygrysek Pietrek in category "NABÓR 2021