8 kwietnia 2021

WYNIKI NABORU

Uwaga !

   Rodzice, których dzieci w rekrutacji zakwalifikowały się do Przedszkola Miejskiego nr 23 w Gorzowie Wielkopolskim, do dnia 15.04.2021r. powinni potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola. Można to zrobić osobiście w przedszkolu lub poprzez  złożenie oświadczenia  w zaklejonej kopercie, w skrzynce pocztowej, znajdującej się tuż przy bramce wejściowej do przedszkola lub wysłać pocztą (liczy się dzień wpływu dokumentu do przedszkola). Wzór oświadczenia w załączeniu.

Niedostarczenie dokumentu w w/w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych  zgodnie z obowiązującą procedurą.

Rodzice dzieci, które dostały się do innych przedszkoli są zobowiązani odebrać dokumenty z naszego przedszkola i jak najszybciej dostarczyć je do placówki do, której dziecko się dostało. W tym przedszkolu składając dokumenty podpisują oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola.

oświadczenie woli


Copyright © 2015. All rights reserved.

Opublikowano 8 kwietnia 2021 przez Tygrysek Pietrek in category "NABÓR 2021", "Ogłoszenia