Luty 19 2017

Szkolenie dla rodziców

Uwaga rodzice!

23 lutego( czwartek) o godz. 17.00

w naszym przedszkolu odbędzie się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i spotkanie z ratownikiem medycznym organizowane przez grupę AVIVA.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

 Szkolenie będzie trwało godzinę, jest bezpłatne.

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Szkolenie dla rodziców została wyłączona
Luty 12 2017

Zajęcia realizowane w ramach projektu RPLB.08.01.02-08-0006/16

Unijne przedszkolaki w Gorzowie

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zajęcia dodatkowe prowadzone z wykorzystaniem metod:

Alfredai MariiKniessów, Karola Orffa, gimnastyki twórczej Rudolfa Labana, pedagogiki zabawy Klanza i logorytmiki

Metoda KLANZY – pedagogika zabawy- Proponuje ona działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji , bez względu na wiek i umiejętności , wyzwala aktywność twórczą i ciekawość , ułatwia kontakty z innymi , ze sobą i otaczającą rzeczywistością. Metody te likwidują lęk, obawę i strach , napięcie mięśni oraz napięcia psychiczne , angażują w działanie całą osobę wszystkie jej zmysły , wyzwalają twórczą aktywność , uczą współpracy z innymi .

Metoda Orffa – rozwija podstawowe uzdolnienia dzieci przez:

 • odtwarzanie muzyki wokalnej i instrumentalnej
 • tworzenie muzyki wokalnej i instrumentalnej
 • integrację ruchu, śpiewu, gry na instrumentach i słowa
 • realizację ruchową muzyki

Metoda Orffa wykorzystuje żywiołowy zapał dzieci i ich naturalną motoryczność- uczniowie sami tworzą muzykę, rozwijają swą fantazję i pomysłowość przy improwizowaniu komponują własne ilustracje do słuchanej melodii lub rytmu.

Metoda Labana – Cechą charakterystyczną metody jest odchodzenie od ruchu odwzorowanego, na rzecz ruchu podejmowanego zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczeniem.

Metoda Kniesów – Metoda polega na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu. Główne elementy metody to: ruch, muzyka, rytm, przybory . Jest to metoda, która inspiruje nowe pomysły. Opiera się na pozytywnej motywacji, co wiąże się z zasadą podmiotowego traktowania dzieci. Dzieci odwzorowują ruchy nauczycielki, a także wprowadzają własne kreatywne ćwiczenia. Charakterystyczne  jest użycie do ćwiczeń ruchowych dwóch przyborów równocześnie przez jedną osobę.

 Logorytmika– to rodzaj oddziaływań muzykoterapeutycznych. Według definicji E. M. Skorek znalezionej w słowniku logopedycznym, logorytmika to „jedna z technik logopedycznych, metoda oparta na rytmie muzycznym wraz z zastosowaniem słowa, włączonego jako akompaniament (zaprogramowany lub improwizowany) w rytmicznie zestrojony przez muzykę ruch całego ciała”. Innymi słowy, logorytmika jest metodą terapii wynikającą z połączenia rytmiki oraz terapii logopedycznej i oddziałującą zwłaszcza na sferę słuchową i ruchową.

 

Kategoria: Projekty Unijne | Możliwość komentowania została wyłączona
Styczeń 30 2017

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności
  31.01.2017   Podanie do publicznej wiadomości terminów i kryteriów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
13.02.2017 20.02.2017 W godzinach pracy przedszkola. Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018  w formie  papierowej.
Rekrutacja
01.03.2017 15.03.2017   Uruchomienie w systemie elektronicznym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie do przedszkola. UWAGA! Wniosek należy wydrukować i dostarczyć do placówki.
01.03.2017 15.03.2017 Zgodnie z godz. przyjęć

ustalonymi w placówce

(15.03 do godz. 15.00).

Składanie, w przedszkolu pierwszego wyboru,  podpisanych przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
15.03.2017 17.03.2017   Prace Komisji Rekrutacyjnej.
21.03.2017   12.00 Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest  równoznaczne
z przyjęciem dziecka do przedszkola.

21.03.2017 31.03.2017 Zgodnie z harmonogramem ustalonym w placówce Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
3.04.2017   12.00 Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych
i dzieci nieprzyjętych.
Rekrutacja – nabór uzupełniający
5.04.2017 10.04.2017 10.04.2017

do godz. 15.00

Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
12.04.2017 14.04.2017   Prace Komisji Rekrutacyjnej.
24.04.2017   12.00 Opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest  równoznaczne
z przyjęciem dziecka do przedszkola.

24.04.2017 27.04.2017 15.00 Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
28.04.2017   12.00 Opublikowanie w przedszkolu listy dzieci przyjętych
i dzieci nieprzyjętych.

 

Kategoria: NABÓR 2017 | Możliwość komentowania została wyłączona
Styczeń 30 2017

Zasady rekrutacji dzieci

ZASADY REKRUTACJI DZIECI

do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2017/2018

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Informacje ogólne

 • 1.
 1. Dzieci do przedszkoli przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej lub wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola złożonego w placówce przez rodziców/opiekunów kandydata.
 2. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
 • ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny,
 • powołanie Komisji Rekrutacyjnej i ustalenie jej planu pracy ,
 • ustalenie terminarza rekrutacji zasadniczej i uzupełniającej,
 • wydawanie i przyjmowanie „Deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej”,
 • wydawanie i przyjmowanie „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”.
 1. „Deklarację kontynuacji edukacji  przedszkolnej” składają rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Wzór „Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej” stanowi załącznik nr 1.
 2. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją
  z miejsca w dotychczasowej placówce w nowym roku szkolnym.
 3. Zapisanie dziecka do placówki odbywa się na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola. Wzór „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola” stanowi załącznik nr 2.
 4. Terminarz postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
  a także terminy składania dokumentów do przedszkoli
  stanowi załącznik nr 3.

  Czytaj dalej

Kategoria: NABÓR 2017 | Możliwość komentowania Zasady rekrutacji dzieci została wyłączona
Styczeń 18 2017

SPOTKANIE Z PANIĄ PIELĘGNIARKĄ dla rodziców

Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2017 r. (środa),
o godz. 16:00, w sali nr 6, odbędzie się spotkanie
z pielęgniarką przeznaczone dla rodziców.

 

Celem spotkania jest omówienie chorób zakaźnych
ze szczególnym uwzględnieniem zarażenia pasożytami:

 • jakie objawy towarzyszą zarażeniu;
 • jak się diagnozuje;
 • na czym polega leczenie;
 • higiena, zasady dbania o zdrowie, zachowania podczas choroby i zasady przyjmowania leków
Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania SPOTKANIE Z PANIĄ PIELĘGNIARKĄ dla rodziców została wyłączona
Styczeń 15 2017

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych pochodzenia pasożytniczego (glistnicy i owsicy)

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych
pochodzenia pasożytniczego (glistnicy i owsicy)
w Przedszkolu Miejskim nr 23
w Gorzowie Wlkp.

I. Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
• Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526)

Czytaj dalej

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych pochodzenia pasożytniczego (glistnicy i owsicy) została wyłączona
Styczeń 15 2017

UWAGA RODZICE!

Napływają informacje o występowaniu u naszych przedszkolaków owsików i glisty ludzkiej  prosimy rodziców o badanie dzieci i leczenie.

Owsica – zakażenie owsikami. Objawy – uporczywe swędzenie (zwłaszcza w nocy)
w okolicy odbytu, a u dziewczynek – sromu i pochwy – zaczerwieniona skóra wokół odbytu – nerwowość i rozdrażnienie – osłabienie, brak apetytu, nudności, bóle brzucha.

Glistnica – glista ludzka. Do zakażenia dochodzi w wyniku nieprzestrzegania zasad higieny osobistej, zwykle brak nawyku mycia rąk (m.in. po wyjściu z toalety). Źródłem zakażenia mogą być też niedomyte owoce lub warzywa. Objawy: różne reakcje alergiczne (np. zmiany skórne pod postacią pokrzywki, obrzęki na powiekach, cienie pod oczami, uporczywy ból gardła, ok. 2-3 miesiącach od zakażenia, kiedy w jelitach pojawiają się dorosłe glisty, wystąpić mogą biegunka, bóle brzucha, nudności i wymioty, a także wzdęcia lub uporczywe zaparcia.

Często  tym  chorobom towarzyszy  przewlekły  kaszel.

Proszę zapoznać się z Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych
pochodzenia pasożytniczego (glistnicy i owsicy)w Przedszkolu Miejskim nr 23 w Gorzowie Wlkp.

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona