Wrzesień 27 2015

O krasnoludkach i sierotce Marysi

     O-krasnoludkach1

        23 września dzieci z grup średniaków i starszaków wybrały się do teatru na przedstawienie oparte na baśni autorstwa Marii Konopnickiej pt. ,,O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Dzięki bohaterom przedstawienia, gromadzie krasnoludków, którymi rządzi król Błystek dzieci przeniosły się w baśniowy świat. Krasnoludki, które zimę spędziły pod ziemią, wychodzą wiosną na powierzchnie i spotykają ludzi. Pomagają ubogiej gęsiarce, sierotce Marysi, odnaleźć jej zagubione gąski. Udaje im się też wyciągnąć rodzinę ubogiego chłopa Skrobka z biedy. Ich przygody pokazały dzieciom, że warto  pomagać innym, bo dobre uczynki zawsze do nas wracają.

Kategoria: Tygryskowe wieści | Możliwość komentowania O krasnoludkach i sierotce Marysi została wyłączona
Wrzesień 23 2015

Przedszkola bez granic

Przedszkola bez granic

        Już 14 lat współpracują ze sobą gorzowskie Przedszkole Miejskie nr 23 i niemieckie Kita „HausSonnenhugel” w Eisenhuttenstadt. Efektem współpracy jest bogatsza oferta obu przedszkoli i innowacyjne sposoby pracy.Polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków po obu stronach granicy są nowatorską metodą wychowawczą i cieszą się dużym uznaniem rodziców.
Lata współpracy dały obu placówkom cenne doświadczenia, którym podzieliły się podczas polsko-niemieckiej konferencji „Przedszkola bez granic”, która odbyła się 15 września w przedszkolu Miejskim nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wlkp. Czytaj dalej

Kategoria: Tygryskowe wieści | Możliwość komentowania Przedszkola bez granic została wyłączona
Wrzesień 23 2015

Uchwały Rady Rodziców

Uchwała Rady Rodziców nr 1/2015/16
z dnia 22.09.2015r.
w sprawie wyboru przewodniczącego,zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców na rok 2015/2016
Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców §11 i §15 w głosowaniu jawnym Rada Rodziców powołała na stanowisko:
 przewodniczącego Rady Rodziców pana Marka Tańczuka
 zastępcę przewodniczącego Rady Rodzicówpanią Anetę Janusz
 sekretarza Rady Rodziców panią Karolinę Sławińską
 skarbnika Rady Rodziców pana Agnieszkę Jankowską
Pozostali członkowie Rady Rodziców to:
Anna Zaborowska
Michał Walentynowicz

 

Uchwała Rady Rodziców nr 2/2015/16
z dnia 22.09.2015r.
w sprawie reprezentowania i składania podpisów w banku
1. Podjęto decyzję o upoważnieniu dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do reprezentowania Rady i składania podpisów na dokumentach w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wlkp.
2. Radę Rodziców reprezentować będą:
 przewodniczący Rady Rodziców pan Marek Tańczuk
 skarbnik Rady Rodziców pani Agnieszka Jankowska
3. Przedszkole Miejskie nr 23 w Gorzowie Wlkp. reprezentować będzie:
 dyrektor Jolanta Talaska

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Uchwały Rady Rodziców została wyłączona
Wrzesień 11 2015

Konto Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców działającej
w Przedszkolu Miejskim nr 23 im. Małego Tygrysa Pietrka w Gorzowie Wlkp.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
NUMER KONTA:
06 8363 0004 0091 9894 3000 0001

Dokonując wpłat na Radę Rodziców należy na dokumencie zamieścić grupę oraz imię i nazwisko dziecka, za które dokonano wpłaty.

Wpłaty są ewidencjonowane i rozliczane przez Radę Rodziców

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Konto Rady Rodziców została wyłączona
Wrzesień 11 2015

Decyzja Rady Rodziców w sprawie jej funduszu

Decyzja Rady Rodziców
z dnia 22.09.2015r.

w sprawie ustalenia wysokości kwoty zbieranej na fundusz Rady Rodziców

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców § 9 ustalono zasady zbierania i wydatkowania funduszy Rady Rodziców obowiązujące od 8 września 2015r.

1. wpłaty dokonywane są przez rodziców bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców w dwóch ratach:
I rata do końca października 2015r.w wysokości 100,00 zł

II rata do końca lutego 2016r. w wysokości 100,00 zł

2. Zebrane środki zostaną przeznaczone na:
– wyjścia do teatru
– organizację działań edukacyjno-artystycznych
– wycieczki
– bilety MZK
– przejazdy autokarowe
– zakup nagród za udział w konkursach
– dofinansowanie uroczystości przedszkolnych
– doposażenie i remont placu zabaw
– inne wydatki uzasadnione przez Radę Rodziców
3. O wypłacanie środków wnioskować może:
 Rada Rodziców
 nauczyciele poszczególnych grup
 dyrektor przedszkola

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Decyzja Rady Rodziców w sprawie jej funduszu została wyłączona
Wrzesień 7 2015

Dzień Spotkań Międzynarodowych w Eisenhuttenstadt

    polniem

        2 września dzieci z grupy IIIa gościły w przedszkolu Sonnenhugel w Eisenhuttenstadt. Tygrysy uczestniczyły w festynie zorganizowanym z okazji Dnia Spotkań Międzynarodowych.  Dzieci zaprezentowały się w tańcu do muzyki ,,Laleczka z saskiej porcelany” z wykorzystaniem kolorowych chust. Po występach obejrzeliśmy koncert z cyklu ProMusica pt. ,,Ludowe tańce polskie”. Bawiliśmy się wspaniale z dziećmi z Niemiec, Białorusi i Ukrainy. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku, waty cukrowej oraz kiełbasek z grilla. Wszystkie buzie były uśmiechnięte.

Kategoria: Tygryskowe wieści | Możliwość komentowania Dzień Spotkań Międzynarodowych w Eisenhuttenstadt została wyłączona
Wrzesień 6 2015

Przyjaciel Gorzowskiej Oświaty

Z radością informujemy, że pan Krzysztof Goral  podczas inauguracji roku szkolnego 1.09.2015r.
w Filharmonii Gorzowskiej otrzymał tytuł Przyjaciela Gorzowskiej Oświaty.

Pan Krzysztof Marcin Goral działał w Radzie Rodziców  w latach 2004-2012 pełniąc funkcję najpierw skarbnika, a później przewodniczącego. Od 2012 roku współpracuje z przedszkolem jako osoba wspierająca przedszkole w działaniach promocyjnych.
Pan Krzysztof Goral założył w roku 2007 stronę internetowa naszego przedszkola użyczając placówce miejsce na serwerze oraz domenę internetową. Stworzył i modyfikował wielokrotnie w tym okresie szatę graficzną strony. Swoim działaniem i oddaniem wpływa na podniesienie jakości pracy przedszkola i kreuje  pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku.

Serdecznie gratulujmy!

 

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Przyjaciel Gorzowskiej Oświaty została wyłączona
Sierpień 30 2015

Ubezpieczenie dzieci PZU

Suma ubezpieczenia 11 000 zł
Składka roczna płatna jednorazowo 27 zł
Termin płatności do 15.10.2015r. w TYLKO kasie przedszkola

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w przedszkolu
Ubezpieczenie ma charakter ubezpieczenia grupowego.
Przedmiot ubezpieczenia to następstwa:
• nieszczęśliwych wypadków
• zawału serca
• krwotoku śródczaszkowego
• obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie
• usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia albo śmierci
• śmierć ubezpieczonego spowodowaną sepsą.
Odszkodowanie wypłacane jest w takim % sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku, np.: 100% trwałego uszczerbku = 100% sumy ubezpieczenia, przy niższym uszczerbku w wysokości % za %, tj. 1% uszczerbku = 1% sumy ubezpieczenia, 23% uszczerbku = 23% sumy ubezpieczenia, 50% uszczerbku = 50% sumy ubezpieczenia, itd.
Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której godzinie doszło do wypadku (ochrona 24 h na dobę), tj. m.in. w czasie nauki/prowadzenia zajęć, w drodze do lub z placówki, a także w czasie różnych zajęć, w tym także podczas uprawiania sportu (i wyczynowo, i rekreacyjnie) oraz w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe podczas kolonii, obozów i „zielonych szkół”, a także „działa” podczas ferii, wakacji i dni świątecznych.

II Wariant Bis – Obejmuje świadczenia podstawowe:
– z tyt. śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową,
- z tyt. trwałego uszkodzenia ciała zgodnie z tabelą % uszkodzeń ciała,
- z tyt. trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała,
- z tyt. złamań kości lub zwichnięć stawów,
- z tyt. oparzeń lub odmrożeń,
- z tyt. wstrząśnienie lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu,
- z tyt. pogryzień, pokąsań, ukąszeń.
- zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy zębów stałych,
- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,
- świadczenia typu assistance na terenie RP (n. in. pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna, pomoc psychologa).
% uszczerbku określają tabele zgodnie z owu. – bez komisji lekarskiej

Uwaga! wariant Bis oznacza leczenie pełne tzn. dziecko po urazie (wypadku) musi mieć udokumentowane pełne leczenie czyli minimum 2 wizyty lekarskie – stwierdzenie urazu i zakończenie leczenia

Infolinia 801 102 102

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ubezpieczenie dzieci PZU została wyłączona
Sierpień 30 2015

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę płatnych zajęć pobytu dziecka przed 8.00 i po 13.00 wynosi 1,00 zł

Z dniem 1 września 2015 r. dzienna stawka żywieniowa dziecka
wynosi 6,00 zł

Składka roczna płatna jednorazowo
do 15 października za ubezpieczenie dziecka wynosi 27,00 zł

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE została wyłączona
Czerwiec 26 2015

Zakończenie warsztatów z cyklu ,,Karuzela”

karuzela

W czerwcu dzieci z gr III po raz ostatni wybrały się do Miejskiego Ośrodka Sztuki, aby w uroczysty sposób zakończyć warsztaty artystyczne z cyklu ,,Karuzela”. Jeszcze raz spotkaliśmy wszystkich wspaniałych prowadzących, obejrzeliśmy wystawę, na której znalazły się również i nasze prace. Każde dziecko otrzymało dyplom oraz gratulacje.

Kategoria: Tygryskowe wieści | Możliwość komentowania Zakończenie warsztatów z cyklu ,,Karuzela” została wyłączona