Listopad 29 2018

Aktywowanie karty

Aby aktywować kartę należy zalogować się na swoje konto przez przeglądarkę internetową a następnie wejść do zakładki

   +Więcej

       → Karty

Zakładka Karty służy do aktywowania oraz blokowania posiadanych kart do czytników kart zbliżeniowych służących do ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Aby aktywować kartę należy:

– wybrać przycisk – w oknie, które się pojawi wprowadzić numer karty widoczny na odwrocie karty w prawym dolnym rogu – kliknąć na  –AKCEPTUJ.

Aby zablokować kartę należy:

– zaznaczyć pozycję z numerem karty, którą chcemy zablokować – wybrać przycisk – ZABLOKUJ KARTĘ pojawi się komunikat potwierdzający operację blokady karty – wybieramy „Tak”

Kategoria: iPrzedszkole | Możliwość komentowania Aktywowanie karty została wyłączona
Listopad 29 2018

Zasady korzystania z systemu iPrzedszkole

Zasady korzystania z systemu iPrzedszkole

przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci

uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 23
w Gorzowie Wielkopolskim

 1. Postanowienia wstępne

 1. System Przedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 2. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą nr LVIII/21/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie
  z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski.
 3. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób.
 4. Karty zbliżeniowe są własnością przedszkola.
 5. Koszt pierwszej karty zbliżeniowej pokrywa przedszkole. Karta przekazywana jest rodzicom
  / opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Koszty wyrobienia kolejnej karty lub nowej karty w miejsce uszkodzonej czy zgubionej, pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko, niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.
 2. Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności dziecka w przedszkolu, rodzice
  / opiekunowie prawni kierują się do szatni.
 3. Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali lub w innym, wyznaczonym miejscu.
 4. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6.00.

3. Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko, niezwłocznie po wejściu do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.
 2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 17.00.
 3. W przypadku popołudniowych spotkań rodzinnych podczas, których opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic/opiekun prawny, kartę przykłada się do czytnika
  w chwili wejścia rodzica /opiekuna prawnego do przedszkola.

4. Moduł on-line dla rodziców Czytaj dalej

Kategoria: iPrzedszkole | Możliwość komentowania Zasady korzystania z systemu iPrzedszkole została wyłączona
Listopad 29 2018

iPrzedszkole

iPrzedszkole na platformie www.aplikacje.edukacja.gorzow.pl

 

Aktywacja konta dokonywana jest przez Rodziców/prawnych opiekunów po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta w aplikacji internetowej (instrukcja poniżej).

Załączniki:

logowanie_zintegrowany system zarządzania oświatą

Po aktywacji konta przez Rodziców/opiekunów prawnych Moduł dla Rodzica w systemie iPrzedszkole zapewnia :

 • bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat,
 • wydruk przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,
 • bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,
 • dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,
 • możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem komunikatora,
 •  zgłaszanie nieobecności dziecka.

iPrzedszkole Mobile   

Dzięki aplikacji, dostęp do danych jest możliwy właściwie wszędzie i o każdej porze, bez konieczności korzystania z komputera. Wystarczy posiadać smartfon lub tablet z systemem Android oraz zainstalowaną aplikację, aby mieć dostęp do wszystkich aktualności, informacji, przypomnień i wydarzeń z życia przedszkola.

Bezpłatna aplikacja iPrzedszkole Mobile to pakiet zalet ważnych dla każdego rodzica:

 • Możliwość sprawdzenia jadłospisu z danego dnia oraz tygodnia,
 • Bieżące informacje o wydarzeniach w przedszkolu, wymaganych strojach dla dzieci lub rzeczach, które należy przynieść dla dziecka,
 • Możliwość sprawdzenia podsumowania obecności dziecka w danym tygodniu i miesiącu. Prosty sposób zgłaszania nieobecności bez potrzeby dzwonienia do przedszkola,
 • Bieżąca kontrola należności i rozliczeń z przedszkolem

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania aplikacji iPrzedszkole Mobile w sklepie Google Play.

 

Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie należy zalogować się na konto Rodzica w przeglądarce internetowej na stonie www.aplikacje.edukacja.gorzow.pl  i zeskanować wygenerowany kod( punkty 1-4)

Kategoria: iPrzedszkole | Możliwość komentowania iPrzedszkole została wyłączona