Luty 18 2019

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Załącznik nr 1
do Zarządzenie Nr 52 /W/II/2019
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22.01.2019 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKIEGO

Harmonogram czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice składają pisemną deklarację  

 

6 lutego 2019 r.

 

 

12 lutego 2019 r.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie elektronicznym dla rodziców. Wprowadzenie do systemu wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Przyjmowanie wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru (zgodnie z godzinami przyjęć w placówce). W rekrutacji uzupełniającej pomija się system rekrutacji elektronicznej  

 

 

19 lutego 2019 r.

 

 

 

 

15 marca 2019 r.

 

 

 

31 maja 2019 r.

 

 

 

3 czerwca 2019 r.

Weryfikacja wniosków 26 marca 2019 r. 9 kwietnia 2019 r. 4 czerwca 2019 r. 12 czerwca 2019 r.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 10 kwietnia 2019 r.

do godz. 12.00

19 czerwca 2019 r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli (zgodnie z harmonogramem godzinowym ustalonym w placówce).  

11 kwietnia 2019 r.

 

18 kwietnia 2019 r.

 

19 czerwca 2019 r.

 

24 czerwca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

23 kwietnia 2019 r.

do godz. 12.00

 

25 czerwca 2019 r.

do godz. 12.00

 

 

Kategoria: NABÓR 2019 | Możliwość komentowania Terminy postępowania rekrutacyjnego została wyłączona
Luty 18 2019

Decyzja nr 1/2019
Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 23
 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wlkp.
z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie składania przez rodziców dokumentów potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach

Na  podstawie §14 pkt.2 „Zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2019/2020” rodzice w dniu składania „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola” zobowiązani są przedstawić dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                       Jolanta Murdza

Kategoria: NABÓR 2019 | Możliwość komentowania została wyłączona
Luty 18 2019

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy przygotowaną przez nas informację o sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych. Jest to spełnienie tzw. obowiązku informacyjnego, do czego zobowiązują nas przepisy o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które dalej nazywać będziemy „RODO”.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH ?

Administratorem danych osobowych jest:  dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 23 z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Wróblewskiego 32, 66-400 Gorzów Wlkp., zwanym dalej „Przedszkole”.                                                                                                                                                       W sprawach związanych z administrowaniem danymi osobowymi prosimy kontaktować się poprzez adres e-mail: p23@edu.gorzow.pllub pisemnie, wysyłając korespondencję na adres przedszkola.

KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH W PRZEDSZKOLU

W przedszkolu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Jest to osoba wyznaczona przez Dyrektora, która dba o to żeby dane osobowe przetwarzane były w zgodzie z przepisami prawa.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan:    Fabian Storożak

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: f_storożak@wp.pllub pisemnie, wysyłając korespondencję na adres przedszkola.

Czytaj dalej

Kategoria: NABÓR 2019 | Możliwość komentowania została wyłączona