Marzec 25 2020

Komunikat dla rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW!
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w kraju i decyzjami Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronowirusem COVID19 prosimy o pobieranie dokumentu: Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola ze strony internetowej przedszkola: www.tygrysek.gorzow.pl.
Dokument/skan przesłać na adres e-mailowy: p23@edu.gorzow.pl lub wrzucić do skrzynki w formie papierowej umieszczonej przed wejściem do placówki.
Termin nadsyłania mailowego lub dostarczenie dokumentu w formie papierowej zgodnie terminami postępowania rekrutacyjnego
tj.: od 09 kwietnia do 15 kwietnia 2020 r.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 23 w Gorzowie Wielkopolskim.

Kategoria: NABÓR 2020, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Komunikat dla rodziców została wyłączona
Luty 28 2020

NABÓR Godziny przyjmowania kart

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

( PRZYJMOWANIA KART DO PRZEDSZKOLA) 

PONIEDZIAŁEK  10.00-16.30

WTOREK 8.00-13.00

ŚRODA 12.00-16.00

CZWARTEK 8.00-16.00

PIĄTEK 7.00-15.00

 

Kategoria: NABÓR 2020, Ogłoszenia | Możliwość komentowania NABÓR Godziny przyjmowania kart została wyłączona
Luty 10 2020

Nabór na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Wchodzimy na główną stronę www.gorzow.pl
2. Na dole strony klikamy w kafelek E-URZĄD
3. Następnie na stronie E-Urzędu wybieramy kafelek o nazwie
„Edukacja”:
4. Kolejno dalej klikamy „Nabory”:
5. Wybieramy interesujący nas nabór:
6. Po wybraniu konkretnego naboru zostajemy przekierowani na stronę z
naborem do przedszkoli lub szkół podstawowych.

Kategoria: NABÓR 2020 | Możliwość komentowania Nabór na stronie internetowej Urzędu Miasta. została wyłączona
Styczeń 27 2020

Zasady rekruracji

ZASADY REKRUTACJI DZIECI

do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo,

nabór do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Gorzów Wielkopolski jest organem prowadzącym, będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego

Podstawa prawna

Zasady przyjęć do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wielkopolski, zostały przygotowane w oparciu o zapisy: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.); Uchwały Nr LV/667//2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Miasto Gorzów Wielkopolski, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia  kryteriów; Uchwały Nr III/28/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Miasto Gorzów Wielkopolski, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów; Zarządzenia
nr 5/W/II/2020 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminów składania dokumentów, do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski.

  • 1. Informacje ogólne
  1. Dzieci do przedszkoli przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej lub wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola złożonego w placówce przez rodziców/opiekunów kandydata.
  2. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

Czytaj dalej

Kategoria: NABÓR 2020 | Możliwość komentowania Zasady rekruracji została wyłączona
Styczeń 27 2020

Terminy postępowania rekrutacyjnego

                                                                                                      Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 5 /W/II/2020
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia  14.01.2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski

Rodzaje czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice składają pisemną deklarację

10 lutego 2020 r.

12 lutego 2020 r.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie elektronicznym dla rodziców. Wprowadzenie do systemu wniosku           o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Przyjmowanie wydrukowanych wniosków wraz            z załącznikami w placówce pierwszego wyboru (zgodnie z godzinami przyjęć w placówce). W rekrutacji uzupełniającej pomija się system rekrutacji elektronicznej

2 marca 2020 r.

13 marca 2020 r.

29 maja 2020 r.

3 czerwca 2020 r.

Weryfikacja wniosków 24 marca 2020 r. 7 kwietnia 2020 r. 4 czerwca 2020 r. 12 czerwca 2020 r.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 8 kwietnia 2020 r.

do godz. 12.00

22 czerwca 2020 r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli (zgodnie z harmonogramem godzinowym ustalonym w placówce).

9 kwietnia 2020 r.

15 kwietnia 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

25 czerwca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 kwietnia 2020 r.

do godz. 12.00

25 czerwca 2020 r.

do godz. 12.00

Kategoria: NABÓR 2020 | Możliwość komentowania Terminy postępowania rekrutacyjnego została wyłączona
Styczeń 27 2020

Decyzja nr 1/2020

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka
w Gorzowie Wlkp.

z dnia 20 stycznia 2020r. 

w sprawie składania przez rodziców dokumentów potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach

Na  podstawie §14 pkt.2„Zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2020/2021” rodzice w dniu składania „Wniosku przyjęcia kandydata do przedszkola” zobowiązani są przedstawić dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                           Jolanta Murdza

Kategoria: NABÓR 2020 | Możliwość komentowania została wyłączona