Lipiec 13 2020

WAŻNE INFORMACJE

 W związku z panującą Pandemią COVID-19 i  wprowadzonymi ograniczeniami przez MEN i GIS, nie odbędzie się  spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci nowo przyjętych do przedszkola i  nie odbędą się zajęcia adaptacyjne.

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami ułatwiającymi przygotowanie dziecka do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.

Inne bardzo ważne informacje:

Odpłatność za przedszkole naliczana jest za pomocą Systemu iPrzedszkole,  który zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych. W tym celu rodzic zobowiązany jest do wypełnienia formularza nadania konta do iPrzedszkole i zamówienia karty (ilość zamówionych kart jest dowolna). Koszt jednej karty wynosi 8,50 zł wraz z kosztem przesyłki. 

Na stronie internetowej przedszkola znajdują się dokumenty określające organizację  pracy przedszkola, z którą rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek się zapoznać, natomiast powyższe dokumenty należy wydrukować i wypełnione dostarczyć do przedszkola

W dniach od 27 do 31 lipca oraz od 24 do 26 sierpnia 2020r. w godzinach 10.00- 13.00 należy do przedszkola dostarczyć:

 •  Wypełnione dokumenty
 • Pieniądze na karty do systemu iPrzedszkol
 • Wyprawkę 3 -latka spakowaną w torbę lub worek ( opisane nazwiskiem i imieniem dziecka)
Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona
Czerwiec 23 2020

Obowiązujące zasady organizacji zakończenia roku szkolnego
dzieci kończących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

w Przedszkolu Miejskim nr 23 w Gorzowie Wielkopolskim

ustalonymi zgodnie z wytycznymi przeciwepiedemiologicznymi

Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r.

 

 1. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci wyłącznie na zakończenie roku szkolnego są zobowiązani do wypełnienia i przekazania do przedszkola najpóźniej w dniu zakończenia roku stosownego oświadczenia ( załącznik nr 1)
  oraz stosowania się do obowiązujących poniżej zasad:
 2. Dziecko posyłane do przedszkola powinno być zdrowe – bez objawów chorobowych.
 3. Dziecko jest przyprowadzane lub odbierane z przedszkola tylko przez jednego rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Przed wejściem do przedszkola rodzic/prawny opiekun i dziecko będą mieli dokonany pomiar temperatury ciała. Podwyższona temperatura u dziecka lub rodzica, eliminuje wpuszczenie dziecka do placówki.
 5. Rodzic/opiekun przed drzwiami do przedszkola ustawia się w miejscu do tego wyznaczonym z zachowaniem określonych odległości.
 6. W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych rodziców, należy zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m.
 7. Dziecko, musi mieć zapewnioną indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka
  w rękawiczkach i maseczce ochronnej. Maseczkę ochronną dziecka rodzic zabiera po oddaniu dziecka.
 2. Jeżeli w czasie odbioru dziecka grupa będzie przebywała na przedszkolnym placu zabaw, na drzwiach wejściowych do przedszkola zostanie umieszczona odpowiednia informacja dla rodziców.
 3. W zaistniałej sytuacji odbiór dziecka odbędzie się przy wejściu na plac zabaw za budynkiem przedszkola z zachowaniem określonych odległości.
 4. Rodzic/opiekun prawny po odebraniu dziecka jest zobowiązany opuścić teren przedszkola.
 5. Zakończenie roku odbędzie się w na terenie przedszkola w Sali nr 7, gdzie obowiązują zasady zachowania odstępu pomiędzy rodzicami/opiekunami, przedstawicielami Rady Rodziców i nauczycieli 2 metry. Uczestnicy uroczystości korzystają tylko z łazienki przy Sali nr 7
 6. Spotkanie dzieci na zakończenie roku odbywa się w podziale na cztery grupy. Odział IV w podziale na dwie grupy w dniu 24 czerwca i oddział IVa w podziale na 2 grupy w dniu 25 czerwca 2020 r.
 7. Jedną grupę tworzą dzieci, które uczęszczają obecnie na zajęcia w przedszkolu, drugą grupę tworzą dzieci, które przyjdą tylko na zakończenie roku. Pomiędzy spotkaniem jednej i drugiej grupy jest przerwa na dezynfekcję i wietrzenie Sali.
 8. Dzieci z jednej i drugiej grupy nie mają ze sobą kontaktu.
 9. Spotkanie grupy pierwszej trwa w godzinach od 9.30 do 11.30, a drugiej od 12.00 do 14.30
 10. Rodzice z grupy drugiej przyprowadzają dziecko od godziny 11.45, a odbierają do godziny 14.30
 11. Liczebność grupy w trakcie spotkania wynosi 12-13 dzieci, 2 nauczycieli i 3 przedstawicieli Rady Rodziców. Pracownicy przedszkola obecni na uroczystości znajdują się poza salą na powietrzu z zachowaniem wymaganych odległości 2 m w maseczce ochronnej lub przyłbicy.
 12. W momencie podziękowania pracownikowi przedszkola, wywołany pracownik wchodzi na salę z zachowaniem dystansu 2 m do pozostałych osób. Po podziękowaniu opuszcza salę.
 13. W trakcie uroczystości ograniczamy bliski kontakt nauczycieli z dziećmi ograniczając się do podania ręki w trakcie gratulacji.
 14. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego na terenie przedszkola placu zabaw, na którym wyznaczone zostaną sektory do przebywania poszczególnych grup.
 15. Sprzęt na placu zabaw pomiędzy grupami zostanie oczyszczony z użyciem detergentu przez konserwatora
 16. Nauczyciel szczególną uwagę będzie zwracał, aby dzieci często myły ręce, w tym: przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zabaw na świeżym powietrzu.

 

Zasady obowiązują 24 i 25 czerwca 2020 r.

 

 

                                                                             Dyrektor Przedszkola
                                                                               Jolanta Talaska

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona
Czerwiec 23 2020

Witam serdecznie rodziców, którzy zapisali dzieci na okres wakacyjny.
     

         Informuję, że w dniu przyprowadzenia dziecka na wakacje należy przynieść wypełnione oświadczenie ( załącznik nr 1) znajdujące się na stronie internetowej przedszkola w informacji o zasadach obowiązujących w czasie pandemii z dnia 8 maja 2020 r.
 Każdy z rodziców ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi wytycznymi obowiązującymi w przedszkolu w czasie epidemii. Brak oświadczenia uniemożliwi przyjęcie dziecka do przedszkola.
Rodzice dzieci, które już chodzą do przedszkola nie przynoszą oświadczenia.

Pozdrawiam
Jolanta Talaska

Kategoria: Ogłoszenia, Przedszkole | Możliwość komentowania została wyłączona
Czerwiec 5 2020

Opłaty za przedszkole

Drodzy rodzice.

Bardzo proszę żeby za przedszkole zapłaciły tylko te osoby, których dzieci chodzą do przedszkola w maju i czerwcu. System sam nalicza z automatu należności  i dokonuje odpisu również tym, którzy nie chodzą do przedszkola od marca. Jeżeli Państwo zapłacicie to będzie  kolejna nadpłata i wystąpią trudności w końcowym rozliczeniu. Przypominamy, że widniejące kwoty ujemne (np. -6,50) stanowią Państwa nadpłatę za przedszkole i tym samym  również nie należy ich wpłacać.

 Podsumowując: nieważne co zobaczą Państwo na wydruku,
płacą tylko Ci, którzy przyprowadzali dzieci od 11 maja.

Jednocześnie osoby posiadające zaległości w opłatach za poprzednie miesiące wzywam  o PILNE uregulowanie należności. Dwumiesięczna zaległość zgodnie ze Statutem przedszkola powoduje wykreślenie dziecka z listy przedszkolaka.

Pozdrawiam Jolanta Talaska

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Opłaty za przedszkole została wyłączona
Maj 20 2020

Dyżur wakacyjny

Witam Państwa.

    Informuję, że do dnia 26 maja przyjmuję zgłoszenia dzieci do przedszkola na okres wakacyjny.
      Przedszkole będzie miało dyżur od 1 do 31 lipca oraz od 17 do 31 sierpnia 2020 r. Chętnych proszę o pisemne deklaracje w formie informacji na komunikatorze iPrzedszkole. (do J. Talaski) Proszę podać dokładny proponowany termin pobytu dziecka w przedszkolu (również godziny) oraz to czy Państwo pracujecie. Nadal do odwołania pracujemy w reżimie sanitarnym.

Pozdrawiam Jolanta Talaska

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Dyżur wakacyjny została wyłączona
Maj 7 2020

Awaria systemu iPrzedszkole

Uwaga rodzice!

W związku z awarią systemu iPrzedszkole, prosimy o przesyłanie zgłoszeń dzieci do przedszkola (Zaświadczenie o zatrudnieniu, oraz załącznik nr 1-nic więcej!) na adres mailowy przedszkola.

p23@edu.gorzow.pl

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Awaria systemu iPrzedszkole została wyłączona
Maj 7 2020

Otwarcie przedszkola-procedury

Z dniem 11 maja 2020r. otwarcie przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski.
Przedszkola będą pracowały na zasadach określonych w zamieszczonych procedurach.

zał. 6_oświdczenie o zatrudnieniu rodzica

Informacje dla rodziców_ważne

Załącznik nr 1

PROCEDURA BHP W TRAKCIE PANDEMII

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Otwarcie przedszkola-procedury została wyłączona
Kwiecień 29 2020

Propozycje ćwiczeń ruchowych

PROPOZYCJA ĆWICZEŃ I ZABAW RUCHOWYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM


DZIECI 3-4 LETNIE

1. Ćwiczenia i zabawy z elementami równowagi:
 Kelnerzy – dzieci przenoszą na tacy nietłukące się przedmioty na odległość 5-8 kroków;
 Przekraczanie linki – przekraczanie uwiązanej nad ziemią linki tak, aby jej nie dotknąć;
 Drabinka – ułożenie na podłodze z szarf, skakanek lub lasek gimnastycznych drabinki, przechodzenie między szczeblami;
 Bociany chodzą po łące – dzieci chodzą w różnych kierunkach wysoko podnosząc kolana, na sygnał zatrzymują się, stają na jednej nodze, ramiona wyciągają w przód i klaszcząc w ręce mówią: kle kle kle;
 Stanie równoważne – noga przed nogą we wspięciu na palcach;
 Krok mierniczy – chód stopa za stopą (tzw. tip topki) po wyznaczonej linii;  W staniu jednonóż wykonywać różne czynności – narysować stopą kółka, klasnąć pod kolanem, przełożyć pod kolanem woreczek, zdjąć i włożyć but.

Czytaj dalej

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Propozycje ćwiczeń ruchowych została wyłączona
Kwiecień 29 2020

Aktywność ruchowa dzieci

Anna Kaliniecka
pedagog, fizjoterapeuta


Aktywność ruchowa dzieci.


    Ruch towarzyszy człowiekowi przez całe życie od okresu
prenatalnego aż do śmierci, w różnych formach jego aktywności:
w zabawie, wypoczynku, codziennej pracy.
    Jest niezbędny tak w życiu ludzi pełnosprawnych,
jak i niepełnosprawnych, zarówno dzieci, jak i dorosłych.
     Jest kreatorem życia osobistego i społecznego człowieka,
bowiem za pomocą ruchu człowiek wyraża swoje emocje, nawiązuje
kontakty z innymi ludźmi, a także komunikuje się z otoczeniem.


Rola aktywności ruchowej w rozwoju dziecka:
 ruch jest motorem rozwoju dziecka, gdyż dostarcza w sposób
naturalny wielu bodźców zapewniających wielozmysłowe
pobudzanie;
 poprzez ruch dziecko kształtuje poczucie swojej tożsamości,
wyodrębniając siebie z otoczenia;
 poprzez ruch dostrzega innych, nawiązuje z nimi bliski kontakt
fizyczny, dzięki czemu zaspokaja wyższe potrzeby
psychologiczne: miłości, bezpieczeństwa, poczucia wzrostu
i rozwoju, siły, mocy i sprawstwa, a także więzi społecznej z
drugim człowiekiem, co z kolei wpływa na uogólniony stan
pewności siebie, odzwierciedlający się w zachowaniu;
 poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe dzieci wyładowują
nagromadzoną energię i uwalniają organizm od napięcia
związanego z lękiem i frustracją; w ten sposób mogą odprężać
się zarówno fizycznie, jak i psychicznie;
 kontrola motoryczna umożliwia dziecku udział w czynnościach,
które sprawiają mu przyjemność i zapewniają rozrywkę nawet
wówczas, gdy brak mu towarzystwa do zabawy. Czytaj dalej

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Aktywność ruchowa dzieci została wyłączona