Listopad 27 2018

Wyniki konkursu plastycznego

Protokół komisji konkursowej

powołanej do oceny prac w konkursie plastycznym
„Naturalnie kolorowi”

 

Skład komisji:

Danuta Przybysz – przewodnicząca komisji
Anna Bobolowicz – członek komisji
Jolanta Talaska – członek komisji
Dorota Ćwiertniak – komisarz konkursu

 Organizator: Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka

Wpłynęło na konkurs 90 prac:
– w kategorii 3-4 latki 22 prace
– w kategorii 5-6 latki 68 prac

 

Nagrodzono w kategorii 3-4 latków:

 1. Amelia Jamrozik lat 4 „Las”
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27 im. Wesołych Krasnali w Gorzowie Wlkp.

2. Marek Fiete lat 4 „ Spazirgang”
Kita „HausSonnenhugel” w Eisenhuttenstadt

3. Roksana Komoszyńska lat 3 „Jabłuszko”
Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wlkp.

 

Wyróżnienie:

Zlata Kryhynytska lat 3,5 „Moje podwórko”
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27 im. Wesołych Krasnali w Gorzowie Wlkp.

 

Nagrodzono w kategorii 5-6 latków:

1. Marcel Chudy lat 6
Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wlkp.

2. Jan Paulick lat 6 „ Ryby”
Kita HausSonnenhugel w Eisenhuttenstadt

3. Nela Petrella- Piec lat 5 „ Nałące”
Przedszkole Miejskie nr 29 „Kasztanowa Kraina” w Gorzowie Wlkp.

4. Collin Spanehl lat 6 „Kwiaty”
Kita HausSonnenhugel w Eisenhuttenstadt

Wyróżnienia:

Elijah Von Der Heyde lat 5 „Motylek”
Kita HausSonnenhugel w Eisenhuttenstadt

Zuzia Koperek lat 6
Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wlkp.

Charlotte Reschke lat 6
Kita HausSonnenhugel w Eisenhuttenstadt

Otwarcie wystawy i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 12 grudnia 2018r. o godzinie 10.00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107 (wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich)

 

 

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Wyniki konkursu plastycznego została wyłączona
Listopad 19 2018

Walka z wszawicą

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższą prezentacją multimedialną, gdzie znajdą państwo wszelkie informacje oraz porady dotyczące wszawicy i jej leczenia.

Prezentacja-o-wszawicy

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Walka z wszawicą została wyłączona
Listopad 19 2018

Proszę Państwa znów w przedszkolu panuje wszawica!

 Jeśli Państwo w domu nie będziecie regularnie sprawdzać czystości głowy swojego dziecka to nigdy nie wygramy z wszami.

Zadaniem przedszkola jest wspieranie rodziców w tych działaniach, a nie wyręczanie z podstawowych obowiązków jakim jest utrzymanie dziecka w czystości.

Proszę więc o zapoznanie się z przedstawionym materiałem i podjęcie walki z wszawicą.

 Dziecko, u którego znajdziemy w przedszkolu wszy lub gnidy zostanie natychmiast odesłane do domu na kurację i może przyjść do przedszkola po dokładnym wyczyszczeniu głowy czyli zgodnie z najnowszymi badaniami minimum po 7 dniach. Tylko wspólne działania przyniosą efekty. Wszawica to nie wstyd to poważna choroba, z którą trzeba walczyć. My przystępujemy do tej walki ale bez Państwa pomocy na wstępie poniesiemy klęskę.

                         Dyrektor przedszkola Jolanta Talaska

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona
Wrzesień 23 2018

Fundusz Rady Rodziców

Uchwała Rady Rodziców nr 1/2018/2019

z dnia 17.09.2018r.
w sprawie ustalenia wysokości kwoty zbieranej na  fundusz Rady Rodziców

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców § 9 ustalono zasady zbierania i wydatkowania funduszy Rady Rodziców obowiązujące od 1 września 2018r.
Uchwalono:
1. wpłaty dokonywane są przez rodziców bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców w dwóch ratach:

I rata do końca października  2018 r.w wysokości 100,00 zł

II rata do końca lutego 2019 r.w wysokości 100,00 zł

2. Zebrane środki zostaną przeznaczone na:
– wyjścia do teatru
– wycieczki
– wyprawki plastyczne dla każdej grupy
– bilety MZK
– przejazdy autokarowe
– zakup nagród za udział w konkursach
– zakup poczęstunku (kawa herbata, cukier, napoje) na imprezy okolicznościowe np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy itp.
– doposażenie i remont placu zabaw
– inne wydatki uzasadnione przez Radę Rodziców
3. O wypłacanie środków wnioskować może:
– Rada Rodziców
– nauczyciele poszczególnych grup
– dyrektor przedszkola

 


Konto Rady Rodziców działającej
w Przedszkolu Miejskim nr 23 im. Małego Tygrysa Pietrka w Gorzowie Wlkp.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
NUMER KONTA:
06 8363 0004 0091 9894 3000 0001

Dokonując wpłat na Radę Rodziców należy na dokumencie zamieścić grupę oraz  imię i nazwisko dziecka, za które dokonano wpłaty.

Wpłaty są ewidencjonowane i rozliczane przez Radę Rodziców.

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Fundusz Rady Rodziców została wyłączona
Wrzesień 2 2018

Ubezpieczenie dla dzieci

Informacja w sprawie zmian w sposobie zawierania ubezpieczeń NNW dla dzieci.

     W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2016 r. o działalności ubezpieczeniowej i asekuracyjnej, nastąpiły istotne zmiany w funkcjonowaniu i sposobie zawierania ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

     Zmiany dotyczą m.in. ubezpieczeń zawieranych na cudzy rachunek, a takie miały miejsce w przypadku ubezpieczeń zawieranych przez placówki oświatowe.

    W świetle obowiązujących przepisów szkoła/przedszkole nie ma obowiązku, ani wystarczających umocowań (szczególnie po wejściu w życie regulacji RODO) do występowania jako instytucja ubezpieczająca uczniów.Takie uprawnienia ma tylko rodzic lub opiekun prawny dziecka.

     Żaden akt prawny nie nakłada na szkołę obowiązku zawierania umów ubezpieczenia uczniów przed skutkami nieszczęśliwych wypadków na terenie placówki, ani poza nią.Taki obowiązek mają tylko organizatorzy wyjazdów zagranicznych dla dzieci i młodzieży.

    Także Rada Rodziców, jako organ przedszkola, nie może zawierać umów ubezpieczeniowych, gdyż nie posiada osobowości prawnej.

      Mając na uwadze, że zdecydowana większość z Państwa jest zainteresowana posiadaniem polisy ubezpieczenia NNW swojego dziecka, przedszkole będzie umożliwiać przekazywanie informacji i propozycji od przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych poprzez wiadomości na stronie internetowej przedszkola lub na tablicy ogłoszeń.

Decyzja o ubezpieczeniu i zawarciu umowy należy wyłącznie do Państwa – rodziców/opiekunów prawnych. Zakupu polisy należy dokonać samodzielnie.

 

Jolanta Talaska
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 23
 w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., 20.08.2018 r.

 

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ubezpieczenie dla dzieci została wyłączona
Wrzesień 2 2018

PŁATNOŚCI

Opłaty za przedszkole 

  • Opłata za każdą rozpoczętą godzinę płatnych zajęć pobytu dziecka przed 8.00 i po 13.00 wynosi 1,00 zł  
  • Zwolnienia z opłat za godziny:

posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz  drugie dziecko uczęszczające do przedszkola jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie    

  • dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,50 zł

Bardzo Ważne!                                                                     

  • wpłaty na konto należy dokonać z podziałem na żywienie  i świadczenia
  • Należy opisać przelew: imię i nazwisko dziecka, grupa
Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania PŁATNOŚCI została wyłączona
Grudzień 18 2017

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu
w Przedszkolu Miejskim nr 23 w Gorzowie Wlkp.

I. Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

II. Cel procedury
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy i świerzbu w placówce.

III. Zakres procedury
Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

Czytaj dalej

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu została wyłączona
Październik 29 2017

Opłaty za przedszkole

ZMIANY W OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE

Z dniem 1 listopada 2017 r.

dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,50 zł

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Opłaty za przedszkole została wyłączona
Sierpień 29 2017

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę płatnych zajęć pobytu dziecka przed 8.00 i po 13.00 wynosi 1,00 zł –  dzieci w wieku 3-5 lat grupa 3, 4, 5- latków

Dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne grupa 6-latków zwolnione z opłat za godziny pobytu dziecka w przedszkolu

(ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw)

Z dniem 1 września 2015 r. dzienna stawka żywieniowa dziecka
wynosi 6,00 zł

Składka roczna płatna jednorazowo
do 15 października za ubezpieczenie dziecka wynosi 26,00 zł

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona
Sierpień 29 2017

Zebrania z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI

12 września 2017 r.,  godz.17.00 grupy: III, IIIa, IV, IVa 

13 września 2017 r.,  godz.17.00 grupy I, II, IIa

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zebrania z rodzicami została wyłączona