Maj 13 2019

Zebranie z rodzicami dzieci nowoprzyjętych

Zapraszamy rodziców dzieci 3-letnich nowoprzyjętych na spotkanie, które odbędzie się w przedszkolu 16 maja 2019 r. o godzinie 16.00.

 

Spotkanie tylko dla rodziców (bez dzieci).

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zebranie z rodzicami dzieci nowoprzyjętych została wyłączona
Maj 5 2019

Przerwa wakacyjna

Podczas wakacji przedszkole będzie czynne w lipcu.
W sierpniu placówka będzie zamknięta.

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Przerwa wakacyjna została wyłączona
Marzec 24 2019

Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie


Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie,

uprzejmie informujemy, że Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu
Szkoła Promująca Zdrowie, po wnikliwej analizie nadesłanej
dokumentacji i w uznaniu dotychczasowych osiągnięć będących
wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy, podjęła decyzję o
REKOMENDOWANIU Państwa placówki do nadania Krajowego Certyfikatu
Szkoła Promująca Zdrowie.

Przyznany Certyfikat ma być gwarancją, że szkoła pracuje zgodnie z
modelem szkoły promującej zdrowie. Gratulujemy całej społeczności
szkolnej, życzymy dalszych sukcesów w tworzeniu Szkoły Promującej
Zdrowie oraz zapraszamy do współpracy z Zespołem ds. Promocji Zdrowia
w Szkole ORE.

Bożena Jodczyk

Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie została wyłączona
Luty 17 2019

Drodzy rodzice.

      Od 1 lutego 2019 r. obecności dziecka są ewidencjonowane na podstawie obecności zaznaczanej przez nauczyciela w dzienniku przedszkola (bez ilości godzin)  i przez odbicie karty w czytniku (naliczanie faktycznego czasu pobytu dziecka w przedszkolu). Ewidencja ta jest elektroniczna i nie ma możliwości w programie ręcznego poprawiania i odnotowywania pobytu dziecka w przedszkolu. Zgodnie z regulaminem:  w przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i braku odbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6.00. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 17.00. Jeżeli dziecko jest obecne (zaznaczona obecność przez nauczyciela w dzienniku), a rodzic nie odbije karty na wejście i wyjście system naliczy pobyt dziecka od 6.00 do 17.00

Obecność odnotowywana w programie przez nauczyciela w dzienniku jest weryfikowana przez odznaczanie wydawanych posiłków przez kierownika gospodarczego tak więc sprawdzana jest krzyżowo codziennie.

 Bardzo proszę o dokładne odbijanie kart na wejście i wyjście dziecka z przedszkola bo system jest bezduszny i nie toleruje pomyłek i usprawiedliwień rodziców („zapomniałem karty””, pani to odnotuje i poprawi …”) A to kosztuje i trzeba będzie zapłacić!

Uwaga do rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny i Rodziców dzieci 6- letnich.

Proszę Państwa jesteście zwolnieni z opłat ale to nie znaczy, że jesteście za darmo. Koszty pobytu dziecka w przedszkolu ponosi organ prowadzący czyli Miasto Gorzów Wlkp. i wymaga takiego samego rozliczenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu jak pozostałych dzieci. Karty również muszą być odbijane!

 Z wyrazami szacunku

Jolanta Talaska Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 23

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona
Styczeń 24 2019

UWAGA RODZICE !

Od 1 lutego 2019 roku obowiązuje w przedszkolu naliczanie opłat za pobyt dziecka zgodnie z:

Zasadami korzystania z systemu iPrzedszkole

przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci

uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 23
w Gorzowie Wielkopolskim
 

czyli zgodnie z odczytem z czytnika kart

Kategoria: iPrzedszkole, Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona
Listopad 19 2018

Walka z wszawicą

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższą prezentacją multimedialną, gdzie znajdą państwo wszelkie informacje oraz porady dotyczące wszawicy i jej leczenia.

Prezentacja-o-wszawicy

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Walka z wszawicą została wyłączona
Wrzesień 23 2018

Fundusz Rady Rodziców

Uchwała Rady Rodziców nr 1/2018/2019

z dnia 17.09.2018r.
w sprawie ustalenia wysokości kwoty zbieranej na  fundusz Rady Rodziców

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców § 9 ustalono zasady zbierania i wydatkowania funduszy Rady Rodziców obowiązujące od 1 września 2018r.
Uchwalono:
1. wpłaty dokonywane są przez rodziców bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców w dwóch ratach:

I rata do końca października  2018 r.w wysokości 100,00 zł

II rata do końca lutego 2019 r.w wysokości 100,00 zł

2. Zebrane środki zostaną przeznaczone na:
– wyjścia do teatru
– wycieczki
– wyprawki plastyczne dla każdej grupy
– bilety MZK
– przejazdy autokarowe
– zakup nagród za udział w konkursach
– zakup poczęstunku (kawa herbata, cukier, napoje) na imprezy okolicznościowe np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy itp.
– doposażenie i remont placu zabaw
– inne wydatki uzasadnione przez Radę Rodziców
3. O wypłacanie środków wnioskować może:
– Rada Rodziców
– nauczyciele poszczególnych grup
– dyrektor przedszkola

 


Konto Rady Rodziców działającej
w Przedszkolu Miejskim nr 23 im. Małego Tygrysa Pietrka w Gorzowie Wlkp.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
NUMER KONTA:
06 8363 0004 0091 9894 3000 0001

Dokonując wpłat na Radę Rodziców należy na dokumencie zamieścić grupę oraz  imię i nazwisko dziecka, za które dokonano wpłaty.

Wpłaty są ewidencjonowane i rozliczane przez Radę Rodziców.

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Fundusz Rady Rodziców została wyłączona
Wrzesień 2 2018

Ubezpieczenie dla dzieci

Informacja w sprawie zmian w sposobie zawierania ubezpieczeń NNW dla dzieci.

     W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2016 r. o działalności ubezpieczeniowej i asekuracyjnej, nastąpiły istotne zmiany w funkcjonowaniu i sposobie zawierania ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

     Zmiany dotyczą m.in. ubezpieczeń zawieranych na cudzy rachunek, a takie miały miejsce w przypadku ubezpieczeń zawieranych przez placówki oświatowe.

    W świetle obowiązujących przepisów szkoła/przedszkole nie ma obowiązku, ani wystarczających umocowań (szczególnie po wejściu w życie regulacji RODO) do występowania jako instytucja ubezpieczająca uczniów.Takie uprawnienia ma tylko rodzic lub opiekun prawny dziecka.

     Żaden akt prawny nie nakłada na szkołę obowiązku zawierania umów ubezpieczenia uczniów przed skutkami nieszczęśliwych wypadków na terenie placówki, ani poza nią.Taki obowiązek mają tylko organizatorzy wyjazdów zagranicznych dla dzieci i młodzieży.

    Także Rada Rodziców, jako organ przedszkola, nie może zawierać umów ubezpieczeniowych, gdyż nie posiada osobowości prawnej.

      Mając na uwadze, że zdecydowana większość z Państwa jest zainteresowana posiadaniem polisy ubezpieczenia NNW swojego dziecka, przedszkole będzie umożliwiać przekazywanie informacji i propozycji od przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych poprzez wiadomości na stronie internetowej przedszkola lub na tablicy ogłoszeń.

Decyzja o ubezpieczeniu i zawarciu umowy należy wyłącznie do Państwa – rodziców/opiekunów prawnych. Zakupu polisy należy dokonać samodzielnie.

 

Jolanta Talaska
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 23
 w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., 20.08.2018 r.

 

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ubezpieczenie dla dzieci została wyłączona
Wrzesień 2 2018

PŁATNOŚCI

Opłaty za przedszkole 

  • Opłata za każdą rozpoczętą godzinę płatnych zajęć pobytu dziecka przed 8.00 i po 13.00 wynosi 1,00 zł  
  • Zwolnienia z opłat za godziny:

posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz  drugie dziecko uczęszczające do przedszkola jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie    

  • dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,50 zł

Bardzo Ważne!                                                                     

  • wpłaty na konto należy dokonać z podziałem na żywienie  i świadczenia
  • Należy opisać przelew: imię i nazwisko dziecka, grupa
Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania PŁATNOŚCI została wyłączona
Grudzień 18 2017

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu
w Przedszkolu Miejskim nr 23 w Gorzowie Wlkp.

I. Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

II. Cel procedury
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy i świerzbu w placówce.

III. Zakres procedury
Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

Czytaj dalej

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu została wyłączona