Maj 11 2018

Zebranie z rodzicami dzieci nowoprzyjętych

Zapraszamy rodziców dzieci 3-letnich przyjętych do przedszkola od września 2018 r.
na zebranie, które odbędzie się w przedszkolu 
23 maja 2018 r.
o godz. 16.30


(Zapraszamy samych rodziców – bez dzieci)

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zebranie z rodzicami dzieci nowoprzyjętych została wyłączona
Luty 26 2018

Opłata Rada Rodziców

Drodzy Rodzice!

         Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 23 w Gorzowie Wlkp., informuje, że z dniem 28 lutego 2018 r. upływa termin na dokonanie drugiej wpłat na konto Rady Rodziców – 100 zł za
II semestr

Ze  środków za dotychczasowe wpłaty dzieci brały udział w warsztatach artystycznych, koncertach muzycznych, jeździły na wycieczki, były w filharmonii i teatrze.

Bardzo dziękujemy za terminowe wpłaty za I semestr.

         Wpłaty należy kierować na poniższy rachunek bankowy, dostępny również na stronie internetowej przedszkola:

06 8363 0004 0091 9894 3000 0001.

Z poważaniem Rada Rodziców
i dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 23
w Gorzowie Wlkp.

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Opłata Rada Rodziców została wyłączona
Grudzień 18 2017

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu
w Przedszkolu Miejskim nr 23 w Gorzowie Wlkp.

I. Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

II. Cel procedury
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy i świerzbu w placówce.

III. Zakres procedury
Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

Czytaj dalej

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu została wyłączona
Listopad 20 2017

Przerwa wakacyjna

W roku szkolnym 2017/2018 dyżur wakacyjny przedszkole pełni w sierpniu.

W LIPCU przedszkole będzie NIECZYNNE.

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Przerwa wakacyjna została wyłączona
Październik 29 2017

Opłaty za przedszkole

ZMIANY W OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE

Z dniem 1 listopada 2017 r.

dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,50 zł

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Opłaty za przedszkole została wyłączona
Wrzesień 24 2017

Uchwała Rady Rodziców

Uchwała Rady Rodziców nr 1/2017/2018 z dnia 18.09.2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości kwoty zbieranej na  fundusz Rady Rodziców

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców § 9 ustalono zasady zbierania i wydatkowania funduszy Rady Rodziców obowiązujące od 1 września 2017r.
Uchwalono:
1. wpłaty dokonywane są przez rodziców bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców w dwóch ratach:

I rata do końca października 2017r.w wysokości 100,00 zł

II rata do końca lutego 2018r.w wysokości 100,00 zł

2. Zebrane środki zostaną przeznaczone na:
– wyjścia do teatru
– wycieczki
– wyprawki plastyczne dla każdej grupy
– bilety MZK
– przejazdy autokarowe
– zakup nagród za udział w konkursach
– zakup poczęstunku (kawa herbata, cukier, napoje) na imprezy okolicznościowe np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy itp.
– doposażenie i remont placu zabaw
– inne wydatki uzasadnione przez Radę Rodziców
3. O wypłacanie środków wnioskować może:
– Rada Rodziców
– nauczyciele poszczególnych grup
– dyrektor przedszkola

 


Konto Rady Rodziców działającej
w Przedszkolu Miejskim nr 23 im. Małego Tygrysa Pietrka w Gorzowie Wlkp.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
NUMER KONTA:
06 8363 0004 0091 9894 3000 0001

Dokonując wpłat na Radę Rodziców należy na dokumencie zamieścić grupę oraz  imię i nazwisko dziecka, za które dokonano wpłaty.

Wpłaty są ewidencjonowane i rozliczane przez Radę Rodziców.

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Uchwała Rady Rodziców została wyłączona
Sierpień 29 2017

Ubezpieczenie dzieci

 

TOWARZYSTWO  UBEZPIECZENIOWE InterRisk

Suma ubezpieczenia 15 000 zł
Składka roczna płatna jednorazowo 26 zł
Termin płatności do 15.10.2015r. TYLKO w kasie przedszkola

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w przedszkolu
Ubezpieczenie ma charakter ubezpieczenia grupowego.

Jeżeli dziecko  już posiada ubezpieczenie NW prosimy rodziców o pisemne oświadczenie z podaniem nazwy ubezpieczyciela

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ubezpieczenie dzieci została wyłączona
Sierpień 29 2017

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę płatnych zajęć pobytu dziecka przed 8.00 i po 13.00 wynosi 1,00 zł –  dzieci w wieku 3-5 lat grupa 3, 4, 5- latków

Dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne grupa 6-latków zwolnione z opłat za godziny pobytu dziecka w przedszkolu

(ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw)

Z dniem 1 września 2015 r. dzienna stawka żywieniowa dziecka
wynosi 6,00 zł

Składka roczna płatna jednorazowo
do 15 października za ubezpieczenie dziecka wynosi 26,00 zł

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona
Sierpień 29 2017

Zebrania z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI

12 września 2017 r.,  godz.17.00 grupy: III, IIIa, IV, IVa 

13 września 2017 r.,  godz.17.00 grupy I, II, IIa

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zebrania z rodzicami została wyłączona
Kwiecień 23 2017

1% podatku

logo_1proc_a_1

Prosimy o przekazywanie 1% podatku na Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Nr KRS:0000105271 ze wskazaniem naszej placówki: Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wlkp.

Przekazane środki wrócą do nas!

Zaangażujcie Państwo w akcje swoje rodziny i znajomych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania 1% podatku została wyłączona