28 października 2021

II Miejski konkurs kulinarny ,,Rodzinnie i zdrowo gotujemy to i owo”

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania
II Miejski konkurs kulinarny
,,Rodzinnie i zdrowo gotujemy to i owo”
Organizator: Przedszkole Miejskie nr 29 ,,Kasztanowa Kraina” w Gorzowie Wielkopolskim.
Cele konkursu:
– Propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania,
– Zachęcanie do rodzinnego spędzania czasu i wspólnego gotowania,
– Zachęcanie do wdrażania zdrowych nawyków żywieniowych,
– Rozszerzenie działań edukacyjnych na środowisko domowe przedszkolaków.
Uczestnicy:
– Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz ich rodziców.
– Prace będą oceniane w 3 kategoriach: przekąska, danie obiadowe, deser.
Warunki:
– Każde zgłoszenie powinno zawierać:
       • przepis na zdrową potrawę, w wymienionych kategoriach (przekąska, danie obiadowe,
           deser),
      • zdjęcie wykonanej potrawy,
      • zdjęcia wykonane podczas przygotowania zdrowego dania (1-2 zdjęcia).
– Termin nadsyłania zgłoszeń: 12.11.2021r.
– Zgłoszenie należy dostarczyć na adres mailowy: p29.konkursy@onet.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać: ,,Konkurs kulinarny – Europejski Dzień Zdrowego
Jedzenia i Gotowania”, a w treści maila umieścić informację: AUTOR: imię i nazwisko, wiek
dziecka, PLACÓWKA: nazwa, adres.
Wyniki i ocena:
– Autorzy wyłonionych prac otrzymują dyplom oraz nagrody,
– Kryteria brane pod uwagę podczas oceniania prac: estetyczne zaprezentowanie wykonanej
potrawy, przepis oraz użyte składniki, zdjęcie podczas przygotowania potrawy,
– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15.11.2021r. na stronie internetowej przedszkola
http://www.p29.edu.gorzow.pl, a laureaci zostaną poinformowani.
Postanowienia końcowe:
– Prace dostarczone na konkurs stanowią własność organizatora konkursu,
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych (bez
roszczeń autorów do praw autorskich),
– Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na zastosowanie się do
niniejszego regulaminu.
Osoby odpowiedzialne za konkurs: Monika Ciuba, Anna Furga, Joanna Świątkowska.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

zgoda na konkurs kulinarny 21-22

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania II Miejski konkurs kulinarny ,,Rodzinnie i zdrowo gotujemy to i owo” została wyłączona
1 października 2021

Opłaty na Radę Rodziców

Uchwała Rady Rodziców nr 2/2021
z dnia 28.09.2021r.

w sprawie ustalenia wysokości kwoty zbieranej na  fundusz Rady Rodziców

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców § 9 ustalono zasady zbierania i wydatkowania funduszy Rady Rodziców obowiązujące od 1 września 2021r.
Uchwalono:
1. wpłaty dokonywane są przez rodziców bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców w dwóch ratach:

I rata do końca października  2021 r. w wysokości 120,00 zł

II rata do końca lutego 2022 r. w wysokości 120,00 zł


 1. Zebrane środki zostaną przeznaczone na:
  -wyjścia do teatru
  -wycieczki
  -wyprawki plastyczne dla każdej grupy
  -bilety MZK
  -przejazdy autokarowe
  -zakup nagród za udział w konkursach

-doposażenie i remont placu zabaw

-wkład własny w dofinansowane projekty PNWM Pro Europa Viadrina
-inne wydatki uzasadnione przez Radę Rodziców
3. O wypłacanie środków wnioskować może:
– Rada Rodziców
– nauczyciele poszczególnych grup
– dyrektor przedszkola

Konto Rady Rodziców działającej
w Przedszkolu Miejskim nr 23 im. Małego Tygrysa Pietrka w Gorzowie Wlkp.


Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
NUMER KONTA:
06 8363 0004 0091 9894 3000 0001


Dokonując wpłat na Radę Rodziców należy na dokumencie zamieścić grupę oraz imię i nazwisko dziecka, za które dokonano wpłaty

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Opłaty na Radę Rodziców została wyłączona
3 września 2021

Zebrania grupowe

Grupa I (sala nr 2) 13.09.2021 godz. 17.15

Grupa II (sala nr 1) 09.09.2021 godz. 16.10

Grupa IIa (sala nr 4) 09.09.2021 godz. 16.30

Grupa III (sala nr 3) 08.09.2021 godz. 16.30

Grupa IIIa (sala nr 7) 13.09.2021 godz. 17.15

Grupa IV (sala nr 5) 08.09.2021 godz. 16.00

Grupa IVa (sala nr 6) 08.09.2021 godz. 16.00

Na zebranie przychodzi jeden rodzic/opiekun.

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zebrania grupowe została wyłączona
3 września 2021

Awaria czytnika kart obecności

Informacja o naliczaniu odpłatności za czas pobytu dziecka w przedszkolu

Informuję, że od wczoraj nie działa czytnik kart obecności. Oczekujemy na informację z Urzędu Miasta o terminie naprawy lub wymiany czytnika. Do czasu naprawy urządzenia będziemy naliczać każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ręcznie poza godzinami bezpłatnymi od 8.00 do 13.00.

W razie jakichkolwiek niezgodności prosimy o wyrozumiałość i konsultacje z nauczycielem,
a potem jeśli sytuacja będzie tego wymagała z kierownikiem gospodarczym.

Pozdrawiam Jolanta Talaska

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Awaria czytnika kart obecności została wyłączona
28 sierpnia 2021

Załącznik nr 1

 

       Zgodnie z punktem pierwszym- Zasady ogólne w dokumencie ,,Procedura organizacji i funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 23 w okresie epidemii Covid-19″,  rodzic/opiekun prawny, przyprowadzając dziecko do przedszkola w dniu 1 września  składa u osoby odbierającej dziecko oświadczenie ( załącznik nr 1).

Załącznik nr 1 do  pobrania.

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Załącznik nr 1 została wyłączona
28 sierpnia 2021

Procedura organizacji i funkcjonowania

PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA
 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23

 
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Podstawa prawna: art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r.

 1. OGÓLNE ZASADY:
 2. Rodzic/opiekun prawny, przyprowadzając  dziecko do przedszkola w dniu 1 września  składa u osoby odbierającej dziecko oświadczenie ( załącznik nr 1)
 3. Przedszkole jest czynne w godz. od 6.30 do 16.30. Przyjmowanie dzieci odbywać się będzie do godz. 8.15, a wydawanie od godziny 14.30.
 4. Do przedszkola wchodzą tylko rodzice 3-latków w okresie adaptacyjnym  przez wyznaczone i oznakowane wejście. Rodzic/ prawny opiekun wchodzący do przedszkola rygorystycznie przestrzega wszelkich środków ostrożności (osłania ust i nos maseczką, dezynfekuje ręce)
 5. Dziecko jest przyprowadzane lub odbierane z przedszkola tylko przez jednego rodzica/opiekuna prawnego.
 6. Dziecko posyłane do przedszkola powinno być zdrowe – bez objawów chorobowych.
 7. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka. Nie wolno posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa osoba na w izolacji.
 8. Pracownik może także odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola wtedy, gdy zauważy oznaki infekcji.
 9. Rodzic/opiekun przed drzwiami do przedszkola ustawia się w miejscu do tego wyznaczonym z zachowaniem określonych odległości.
 10. W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych rodziców, należy zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców,  wynoszący minimum 1,5 m.

 

 1. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA
 2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka
   oraz przebywania w przestrzeni wspólnej pomiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie do kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min, osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk).    
 3. Tylko dzieci 3 letnie są wprowadzane do przedszkola przez rodzica/opiekuna. Wejściem rodziców z dziećmi trzyletnimi do przedszkola, koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora.
 4. Rodzic/opiekun prawny dziecka 4-6 letniego nie wchodzi do przedszkola, dziecko odbierane jest przez pracownika obsługi i doprowadzane do szatni a następnie kieruje dziecko do łazienki w celu umycia rąk.
 5. Przy odbieraniu dziecka 4 – 6 letniego rodzic/opiekun prawny przekazuje w drzwiach pracownikowi koordynującemu nazwisko i imię dziecka. Osoba upoważniona do odbioru dziecka będzie  weryfikowana.  Dziecko przebrane w ubiór wyjściowy zostaje przekazane rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub osobie upoważnionej do odbioru dziecka. 
 6. Jeżeli w czasie odbioru dziecka grupa będzie przebywała na przedszkolnym placu zabaw, na drzwiach wejściowych do przedszkola zostanie umieszczona odpowiednia informacja dla rodziców.
 7. W zaistniałej sytuacji odbiór dziecka odbędzie się przy wejściu na plac zabaw za budynkiem przedszkola z zachowaniem określonych odległości.
 8. Rodzic/opiekun prawny po odebraniu dziecka jest zobowiązany opuścić teren przedszkola.
 9. Wyżej wymienione zasady obowiązują w placówce i na zewnątrz przedszkola wynikające  z wytycznych przeciwepidemicznych GIS z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.

Czytaj dalej

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Procedura organizacji i funkcjonowania została wyłączona
28 sierpnia 2021

Aktywacja konta iPrzedszkole

Informacja na temat aktywacji kart iPrzedszkole.

 1. Rodzic loguje się do systemu iPrzedszkole  czyli Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem i Oświatą w Gorzowie Wielkopolskim
  (wszystkie informacje na stronie internetowej przedszkola www.tygrysek.gorzow.pl w zakładce iPrzedszkole)

      2.  Po zalogowaniu się otwieramy zakładkę KARTY i wprowadzamy numery kart. Zatwierdzamy.

      3. Następuje aktywacja karty i możemy ją odbijać w czytniku w przedszkolu .  

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Aktywacja konta iPrzedszkole została wyłączona
18 sierpnia 2021

Zaproszenie na spotkanie adaptacyjne

Zapraszamy dzieci i rodziców 3- latków na spotkanie adaptacyjne.
Zajęcia odbędą się w podziale na dwie grupy:
grupa A – 25 sierpnia 10.30-11.30
grupa B – 26 sierpnia 10.30-11.30
Przychodzi dziecko z jednym opiekunem.
Pobyt w przedszkolu odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Na spotkanie przynosimy wyposażenie „trzylatka” i pozostawiamy
w przedszkolu:
–  kapcie
–  piżamka
– poduszka
–  pudełko chusteczek
–  ryza papieru ksero-  worek materiałowy z ubraniami na zmianę ( majtki, skarpetki, spodnie,
koszulka)
WSZYSTKO PODPISANE I SPAKOWANE W DUŻĄ TORBĘ

 

Grupa A
1 Błażejczyk Antoni
2 Bortnowski Franciszek
3 Budzianowski Mikołaj Leszek
4 Cimirski Nikodem Michał
5 Dudzik Andrzej
6 Erber Antoni
7 Ewert Martyna
8 Gabrysiak Alicja
9 Gabrysiak Amelia
10 Jaworska Barbara
11 Kiecana Antoni
12 Kropiński Błażej
13 Lewandowska Hanna

 

Grupa B
14 Marczewska Nikola
15 Marczewski Oliwier
16 Matusiak Julia
17 Mokrzycki Aleksander Oliwier
18 Musidlak Zuzanna
19 Pazgier-Ogiejko Kornelia
20 Przygocki Wojciech
21 Siwko Zofia
22 Sobczak Pola
23 Stechny Kornelia
24 Szczublińska Michalina
25 Wojkowski Tymoteusz, Jan
26 Ziółkowski Alber

 

Kategoria: Ogłoszenia, Przedszkole | Możliwość komentowania Zaproszenie na spotkanie adaptacyjne została wyłączona
18 sierpnia 2021

List do rodziców

Kochana Mamo, kochany Tato!
Właśnie zostałem przedszkolakiem i potrzebuję waszego wsparcia.
Mimo, że nie powiem Wam tego wprost, to chcę, byście wiedzieli co dla mnie
jest ważne podczas pierwszych dni w przedszkolu!
Przed moim wejściem do sali spróbujcie żegnać się czule, ale szybko.
Kilkukrotne żegnanie oraz długie rozmowy przed salą utrudniają mi wejście do
grupy.
Zawsze dotrzymujcie danego słowa! Bądźcie ze mną szczerzy. Kłamstwa
„Mama wróci po coś do auta i zaraz wróci”, sprawiają że czuję się oszukany i
boję się jeszcze bardziej.
Rozmawiajcie o przedszkolu pozytywnie. Pamiętajcie, że ja wszystko słyszę i
zapamiętuję, a to co mówicie na temat przedszkola wpływa na moje
samopoczucie podczas mojego pobytu tam. Motywujcie mnie chwaląc za małe
sukcesy. „Jesteś taki odważny!” „Brawo! Możesz być z siebie dumny” – to
sprawia, że naprawdę czuję się samodzielny!
Cierpliwość i wrażliwość naprawdę mi pomaga. Ponaglanie i nerwy bardzo mi
utrudniają poranne rozstanie. „Jak nie wejdziesz do Sali to zabiorę twojego
misia do domu!” – takie słowa wzbudzają we mnie niepokój.
Wejście do sali na własnych nogach – jestem samodzielny i potrafię! Zrywanie
mnie z twoich ramion utrudnia rozstanie wszystkim.
Samodzielność – pomóżcie mi stać się samodzielnym przedszkolakiem!
Nie wyręczajcie mnie we wszystkich czynnościach,
a na pewno sobie poradzę w przedszkolu!


Kocham Was mocno,
wasz przedszkolak!

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania List do rodziców została wyłączona