15 czerwca 2016

Podziękowania

13339628_1749471398671290_1052199827689951613_n

Podziękowania

Dla

Wszystkich Rodziców, Pracowników Przedszkola oraz Gości zgromadzonych podczas Festynu Rodzinnego w Przedszkolu Miejskim nr 23,

za wsparcie finansowe na rzecz pomocy rodzinie Ani chorej na białaczkę.

dzięki darczyńcom udało nam się zebrać podczas Festynu Rodzinnego w dniu 03.06.2016 r.

3602,75 zł,

oraz waluty obce 13,50 Euro i 20 koron szwedzkich

Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim, którzy wsparli naszą akcję i dziękujemy że nie pozostali Państwo obojętni!

Do podziękowań dołącza się Ania wraz z rodziną

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Podziękowania została wyłączona
16 lutego 2016

Program Powszechnej Dwujęzyczności

 

DD-Partner-Programu

2016/02/05

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli z Łodzi jest partnerem ogólnopolskiego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”, dzięki któremu dzieci od najmłodszych lat poznają język angielski w przedszkolu, szkole i domu. Co więcej, w tę fascynującą podróż odkrywania nowego języka udają się razem ze swoimi nauczycielami, nawet jeśli Ci nie znają języka angielskiego!

 

PROGRAM POWSZECHNEJ  DWUJĘZYCZNOŚCI

Claire Selby, światowej sławy lingwistka, jest autorką Programu Powszechnej Dwujęzyczności. Program ten wykorzystuje naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego.

Baby-beetlesWEB


Poznawanie języka rozwija się w formie spirali językowej – powoli, zaczynając od pojedynczych słówek, prostych zwrotów, zabaw, do coraz większych zasobów językowych. Rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowują wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Wiek od 0 do ok. 6-8 lat jest okresem szczególnej wrażliwości językowej w życiu dziecka i okresem najbardziej korzystnym do rozpoczęcia nauki drugiego języka. W tym wieku dzieci mogą, ucząc się drugiego języka, korzystać ze swoich wrodzonych „zdolności uczenia się języka”, które pozwalają skutecznie opanować ich język pierwszy.

Autorka wykorzystuje w swojej metodzie naturalne dla wieku właściwości i mechanizmy przyswajania wiedzy i rozwijania umiejętności. Nauka tym systemem gwarantuje znakomite rezultaty – pozwala poznawać język poprzez zabawę w sposób możliwie najbardziej efektywny. W Polsce Program Powszechnej Dwujęzyczności wdraża ponad dwieście gmin. Patronem medialnym projektu jest Telewizja Polska, a program edukacyjny na bazie „Baby Beetles” emituje regularnie TVP ABC. Na świecie wdrażany jest w ponad 170 krajach, a w Rosji, Chinach i na Filipinach wchodzi w skład programów edukacyjnych dla dzieci do lat 6.

link do filmiku – Ogólnopolska Konferencja „Innowacyjne przedszkole. Innowacyjna szkoła” pod patronatem MEN. https://www.youtube.com/watch?v=GptnD8R3b2A 

PROJEKT „UCZYSZ SIĘ TY – UCZĘ SIĘ JA”

Projekt autorstwa Anny Maciejewskiej oraz Mirosławy Matczak powstał w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp. wdrażany będzie w przedszkolach woj. lubuskiego. Pilotaż projektu rozpocznie się w lutym 2016 r. w Przedszkolu Miejskim nr 23 im. „Małego Tygryska Pietrka” w Gorzowie Wlkp.

Cele projektu:

  • promowanie Programu „Dwujęzyczne dzieci” w edukacji przedszkolnej;
  • aktywizowanie środowiska nauczycielskiego i rodzinnego do wczesnego nauczania języka angielskiego;
  •  rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć językowych z wykorzystaniem Programu „Dwujęzyczne dzieci”;
  • przygotowanie nauczycieli nieznających języka angielskiego do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym.

Nauczyciele przedszkoli uczestniczący w projekcie objęci zostaną szkoleniem pt. „Nauka języka angielskiego razem z dziećmi w przedszkolu”.

Koordynator projektu: Danuta Turłaj – konsultant WOM-u w Gorzowie Wlkp.

kontakt: tel. 95/7216-118, e-mail: danuta.turlaj@womgorz.edu.pl

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Program Powszechnej Dwujęzyczności została wyłączona
6 lutego 2016

1% podatku

logo_1proc_a_1

 

Prosimy o przekazywanie 1% podatku na Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Nr KRS:0000105271 ze wskazaniem naszej placówki: Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wlkp.

Przekazane środki wrócą do nas!

Zaangażujcie Państwo w akcje swoje rodziny i znajomych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania 1% podatku została wyłączona
28 grudnia 2015

1% podatku

logo_1proc_a_1

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom
za przekazanie 1% podatku
na Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole ze wskazaniem naszego przedszkola.
W roku 2015 zgromadziliśmy dzięki Państwa ofiarności
środki w kwocie 1.733,60 zł
które przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych.

Zebrane środki w poszczególnych latach:
2009r.- 136,70zł
2010r.- 613,00zł
2011r.- 386,60zł
2012r.-1108,70zł
2013r. 2078,70 zł
2014r. 1649,50 zł

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania 1% podatku została wyłączona
23 września 2015

Uchwały Rady Rodziców

Uchwała Rady Rodziców nr 1/2015/16
z dnia 22.09.2015r.
w sprawie wyboru przewodniczącego,zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców na rok 2015/2016
Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców §11 i §15 w głosowaniu jawnym Rada Rodziców powołała na stanowisko:
 przewodniczącego Rady Rodziców pana Marka Tańczuka
 zastępcę przewodniczącego Rady Rodzicówpanią Anetę Janusz
 sekretarza Rady Rodziców panią Karolinę Sławińską
 skarbnika Rady Rodziców pana Agnieszkę Jankowską
Pozostali członkowie Rady Rodziców to:
Anna Zaborowska
Michał Walentynowicz

 

Uchwała Rady Rodziców nr 2/2015/16
z dnia 22.09.2015r.
w sprawie reprezentowania i składania podpisów w banku
1. Podjęto decyzję o upoważnieniu dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do reprezentowania Rady i składania podpisów na dokumentach w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wlkp.
2. Radę Rodziców reprezentować będą:
 przewodniczący Rady Rodziców pan Marek Tańczuk
 skarbnik Rady Rodziców pani Agnieszka Jankowska
3. Przedszkole Miejskie nr 23 w Gorzowie Wlkp. reprezentować będzie:
 dyrektor Jolanta Talaska

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Uchwały Rady Rodziców została wyłączona
11 września 2015

Konto Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców działającej
w Przedszkolu Miejskim nr 23 im. Małego Tygrysa Pietrka w Gorzowie Wlkp.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
NUMER KONTA:
06 8363 0004 0091 9894 3000 0001

Dokonując wpłat na Radę Rodziców należy na dokumencie zamieścić grupę oraz imię i nazwisko dziecka, za które dokonano wpłaty.

Wpłaty są ewidencjonowane i rozliczane przez Radę Rodziców

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Konto Rady Rodziców została wyłączona
6 września 2015

Przyjaciel Gorzowskiej Oświaty

Z radością informujemy, że pan Krzysztof Goral  podczas inauguracji roku szkolnego 1.09.2015r.
w Filharmonii Gorzowskiej otrzymał tytuł Przyjaciela Gorzowskiej Oświaty.

Pan Krzysztof Marcin Goral działał w Radzie Rodziców  w latach 2004-2012 pełniąc funkcję najpierw skarbnika, a później przewodniczącego. Od 2012 roku współpracuje z przedszkolem jako osoba wspierająca przedszkole w działaniach promocyjnych.
Pan Krzysztof Goral założył w roku 2007 stronę internetowa naszego przedszkola użyczając placówce miejsce na serwerze oraz domenę internetową. Stworzył i modyfikował wielokrotnie w tym okresie szatę graficzną strony. Swoim działaniem i oddaniem wpływa na podniesienie jakości pracy przedszkola i kreuje  pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku.

Serdecznie gratulujmy!

 

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Przyjaciel Gorzowskiej Oświaty została wyłączona
30 sierpnia 2015

Ubezpieczenie dzieci PZU

Suma ubezpieczenia 11 000 zł
Składka roczna płatna jednorazowo 27 zł
Termin płatności do 15.10.2015r. w TYLKO kasie przedszkola

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w przedszkolu
Ubezpieczenie ma charakter ubezpieczenia grupowego.
Przedmiot ubezpieczenia to następstwa:
• nieszczęśliwych wypadków
• zawału serca
• krwotoku śródczaszkowego
• obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie
• usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia albo śmierci
• śmierć ubezpieczonego spowodowaną sepsą.
Odszkodowanie wypłacane jest w takim % sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku, np.: 100% trwałego uszczerbku = 100% sumy ubezpieczenia, przy niższym uszczerbku w wysokości % za %, tj. 1% uszczerbku = 1% sumy ubezpieczenia, 23% uszczerbku = 23% sumy ubezpieczenia, 50% uszczerbku = 50% sumy ubezpieczenia, itd.
Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której godzinie doszło do wypadku (ochrona 24 h na dobę), tj. m.in. w czasie nauki/prowadzenia zajęć, w drodze do lub z placówki, a także w czasie różnych zajęć, w tym także podczas uprawiania sportu (i wyczynowo, i rekreacyjnie) oraz w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe podczas kolonii, obozów i „zielonych szkół”, a także „działa” podczas ferii, wakacji i dni świątecznych.

II Wariant Bis – Obejmuje świadczenia podstawowe:
– z tyt. śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową,
- z tyt. trwałego uszkodzenia ciała zgodnie z tabelą % uszkodzeń ciała,
- z tyt. trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała,
- z tyt. złamań kości lub zwichnięć stawów,
- z tyt. oparzeń lub odmrożeń,
- z tyt. wstrząśnienie lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu,
- z tyt. pogryzień, pokąsań, ukąszeń.
- zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy zębów stałych,
- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,
- świadczenia typu assistance na terenie RP (n. in. pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna, pomoc psychologa).
% uszczerbku określają tabele zgodnie z owu. – bez komisji lekarskiej

Uwaga! wariant Bis oznacza leczenie pełne tzn. dziecko po urazie (wypadku) musi mieć udokumentowane pełne leczenie czyli minimum 2 wizyty lekarskie – stwierdzenie urazu i zakończenie leczenia

Infolinia 801 102 102

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Ubezpieczenie dzieci PZU została wyłączona
30 sierpnia 2015

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę płatnych zajęć pobytu dziecka przed 8.00 i po 13.00 wynosi 1,00 zł

Z dniem 1 września 2015 r. dzienna stawka żywieniowa dziecka
wynosi 6,00 zł

Składka roczna płatna jednorazowo
do 15 października za ubezpieczenie dziecka wynosi 27,00 zł

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE została wyłączona
26 stycznia 2015

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu
w Przedszkolu Miejskim nr 23 w Gorzowie Wlkp.

I. Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

II. Cel procedury
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy i świerzbu w placówce.

III. Zakres procedury
Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

Czytaj dalej

Kategoria: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu została wyłączona