8 września 2014

Informacje ogólne

 
NASZE

PRZEDSZKOLE

Wczoraj i dziś
Przedszkole Miejskie nr 23 przy ulicy Wróblewskiego 32 w Gorzowie Wlkp. rozpoczęło swoją działalność
1 września 1984 r. jako Przedszkole Państwowe.
Od początku swojego istnienia przedszkole jako jedyne na terenie miasta przyjmowało dzieci będące na diecie bezglutenowej. Obecnie wachlarz diet znacznie się powiększył.
W latach 1989 – 1998 placówka posiadała swoje oddziały także poza macierzystym budynkiem. Były to oddziały zerowe mające pomieszczenia najpierw w Szkole Podstawowej nr 13, a później w budynku Żłobka nr 2. Filie naszego przedszkola zapewniały przygotowanie do szkoły i opiekę dzieciom sześcioletnim korzystającym z „zerówek” pięciogodzinnych prowadzonych w systemie dwuzmianowym.
Na początku lat 90 – tych przedszkole przeszło pod opiekę samorządu miejskiego i przyjęło nazwę Przedszkola Miejskiego nr 23.
Od 2002r. przedszkole nosi imię bohatera ulubionej bajki dzieci – Małego Tygryska Pietrka. Imię to zostało wybrane przez dzieci oraz Radę Pedagogiczną i zatwierdzone przez Radę Miasta . Uroczystości z tej okazji zostały poprzedzone zorganizowaniem dużej wystawy prac plastycznych poświęconych Tygryskowi Pietrkowi i jego wspaniałym przygodom.
Nadanie imienia odbyło się na uroczystym festynie w obecności dzieci, rodziców i znamienitych gości wśród, których nie mogło zabraknąć głównego bohatera – Tygryska Pietrka. Od tego dnia Tygrysek Pietrek lubi zajrzeć do naszego przedszkola i sprawdzić, jak się miewają jego podopieczni. Co roku dzieci nowo przyjęte do przedszkola uczestniczą w uroczystości Pasowania na Przyjaciela Tygryska Pietrka.
W ciągu 30 – letniej działalności nasza placówka cieszyła się dużym uznaniem dzieci i rodziców. Przez te wszystkie lata Dyrektorki Przedszkola wraz z Radą Pedagogiczną poszukiwały i dążyły do wprowadzenia atrakcyjnych, nowoczesnych ofert organizacji codziennej pracy z dziećmi, rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Wśród licznych metod i technik pracy z dziećmi stosowane są nowatorskie rozwiązania,
takie jak :

• Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
• Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
• Bajkoterapia,
• aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
• Przyjaciele Zippiego,
• Zosia Samosia,
• Pedagogika zabawy Klanza,
• metoda stacyjna,
• metody projektu,
• zajęcia z języka angielskiego i elementów języka niemieckiego,
• projekty polsko – niemieckie w ramach PNWM „ Pro Europa Viadrina”.

Przedszkole rozwija kontakty z instytucjami lokalnymi:
• Teatrem im. Juliusza Osterwy,
• Szkołą Podstawową nr 13,
• Zespołem Poradnii Psychologiczno- Pedagogicznej,
• Biblioteką Miejską im. Koszałka – Opałka,
• Miejskim Domem Kultury – Klubem „ Jedynka”,
• Hospicjum św. Kamila,
• Szkołą Muzyczną oraz z instytucjami użyteczności społecznej.

Uczestniczymy w różnych imprezach organizowanych na forum miejskim:
• Przeglądy Gorzowskich Teatrzyków Przedszkolnych,
• Spartakiady Sportowe,
• Festiwal Piosenki Przedszkolnej,
• Przegląd Tańca Współczesnego,
• Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie „ Bezpieczna Zerówka”,
• Dzień przedszkolaka,
• Korowód Wrażliwości,
• Biesiada Pokoleń,
• Pola Nadziei,
• Konkursy i wystawy plastyczne.
Realizujemy liczne działania proekologiczne w porozumieniu z Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. Z o.o. i Zespołem Kształcenia Specjalnego w Gorzowie Wlkp..

Nasze przedszkole posiada certyfikat wojewódzki „ Szkoły promującej zdrowie”, w ramach którego realizujemy programy „Bądź aktywny i zdrowo się odżywiaj”, „Szklanka mleka” oraz certyfikat „Szkoły rozwijającej talenty”.
Od wielu lat współpracujemy z aktorami gorzowskiego teatru.
W tym czasie uczestniczyliśmy w licznych spotkaniach teatralnych zarówno na terenie przedszkola jak i w teatrze. Dzieci przeszły warsztaty „gry aktorskiej”, poznawały pracownie plastyczną, perukarską, krawiecką oraz tajniki pracowni akustycznej i oświetleniowej. Uczestniczyły w spektaklach teatralnych i występowały prezentując własne zdolności aktorskie na scenie kameralnej, i głównej. Wspólnie realizujemy warsztaty: Spotkania ze Świnką Pepą oraz projekty dofinansowane ze środków unijnych: „Widzisz?, Słyszysz?, Czujesz? To działaj i twórz!” oraz „Teatralne ABC”.
Poszukując nowych form pracy nawiązaliśmy w 2001r. współpracę z Kita „HausSonnenhugel” w Eisenhuttenstadt. Wspólne spotkania umożliwiły wymianę doświadczeń, nawiązanie przyjaźni i zapewniły innowacyjne działania obu przedszkoli.
Wielkim przedsięwzięciem był zrealizowany przez przedszkole projekt pt.„Widzisz? Słyszysz? Czujesz? To działaj i twórz !” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten o charakterze artystycznym umożliwiał uczestnictwo wszystkim dzieciom w zajęciach dodatkowych dając im na starcie równe szanse rozwoju i dostępności do edukacji.

Przedszkole posiada również szeroką ofertę zajęć organizowanych poza placówką. Dzieci uczestniczą w działaniach edukacyjnych w:
• Miejskim Ośrodku Sztuki,
• Bibliotece Miejskiej nr 14 im. Koszałka – Opałka,
• MDK „Jedynka”,
• Teatrze im. Juliusza Osterwy,
• Filharmonii,
• Hospicjum św. Kamila,
• Szkole Muzycznej.

W 2014 roku nasza placówka obchodzi jubileusz 30 – lecia działalności. Na progu tych obchodów pragniemy podtrzymywać dobre imię naszego przedszkola, które do tej pory zawdzięczamy dobrej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz twórczej i poszukującej postawie dyrektora, grona pedagogicznego oraz pracy całego personelu w dążeniu do tworzenia dobrych warunków dla rozwoju i twórczych działań dzieci.