Sierpień 29 2016

Kadra

TYGRYSOWA KADRA

DYREKTOR
Jolanta Talaska

 ZASTĘPCA DYREKTORA
Jolanta Murdza

NAUCZYCIELKI GRUP

Jolanta Talaska
Jolanta Murdza
Wiesława Graczyk
Alina Reczulska
Aleksandra Karpik
Magdalena Marciniak
Agnieszka Wiszniewska
Agnieszka Szlachcikowska
Paula Purzycka
Dorota Ćwiertniak
Janina Pławska
Joanna Wróblewska
Roksana Gomulec
Monika Kładna-Erber
Agnieszka Sterniczuk- nieobecna
Agnieszka Wojciechowska- nieobecna
Marta Gromala-nieobecna
Hanna Cieślak- nieobecna

PRACOWNICY OBSŁUGI

Ewa Paluszkiewicz
Krzysztof Bartłomiejczak
Mieczysława Roszak
Lidia Kaszubowska
Czesława Matusiak
Wioletta Ososińska
Agnieszka Nowaczyńska
Halina Janikowska
Katarzyna Świt
Małgorzata Wieromiejczyk
Katarzyna Janikowska

PRACOWNICY ADMINISTRACJI
Monika Bielawska
Iwona Ziółkowska