Sierpień 29 2016

Kadra

TYGRYSOWA KADRA

DYREKTOR
Jolanta Talaska

 ZASTĘPCA DYREKTORA
Jolanta Murdza

NAUCZYCIELE GRUP

Jolanta Talaska
Jolanta Murdza
Alina Reczulska
Aleksandra Karpik
Magdalena Marciniak
Dorota Ćwiertniak
Janina Pławska
Roksana Gomulec

Anna Bachowska
Wojciech Nowicki

Agnieszka Sterniczuk
Marta Kozłowska
Hanna Cieślak
Joanna Gręda
Paula Purzycka- nieobecna
Magdalena Turłaj język angielski

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

Ewa Paluszkiewicz
Krzysztof Bartłomiejczak
Lidia Kaszubowska
Czesława Matusiak
Wioletta Ososińska
Agnieszka Nowaczyńska
Halina Janikowska
Katarzyna Świt
Małgorzata Wieromiejczyk
Katarzyna Janikowska
Magdalena Czwartos

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI
Monika Bielawska
Iwona Ziółkowska