Sierpień 29 2016

Kadra

TYGRYSOWA KADRA

DYREKTOR
Jolanta Talaska

 ZASTĘPCA DYREKTORA
Jolanta Murdza

NAUCZYCIELE GRUP

Jolanta Talaska
Jolanta Murdza
Alina Reczulska
Aleksandra Karpik
Magdalena Marciniak
Agnieszka Wiszniewska
Dorota Ćwiertniak
Janina Pławska
Roksana Gomulec
Monika Kładna-Erber
Agnieszka Wojciechowska
Paulina Głośniak
Anna Bachowska
Wojciech Nowicki

Agnieszka Sterniczuk- nieobecna
Marta Kozłowska-nieobecna
Hanna Cieślak- nieobecna
Paula Purzycka- nieobecna
Wiesława Graczyk nieobecna
Magdalena Turłaj język angielski

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

Ewa Paluszkiewicz
Krzysztof Bartłomiejczak
Mieczysława Roszak
Lidia Kaszubowska
Czesława Matusiak
Wioletta Ososińska
Agnieszka Nowaczyńska
Halina Janikowska
Katarzyna Świt
Małgorzata Wieromiejczyk
Katarzyna Janikowska

PRACOWNICY ADMINISTRACJI
Monika Bielawska
Iwona Ziółkowska