Wrzesień 8 2014

Misja

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA
 
„Przedszkolak przyszłości”

 

„Dziecko jest zapowiadającą się
zorzą człowieczeństwa,

istotą chłonną
i ciekawą wielkiego świata ludzi”

Stanisław Szuman

 

 

Wszystkie podejmowane przez przedszkole działania zmierzają do tego by:

nasze dzieci

rozwijały się w sprzyjającym środowisku, nabywały umiejętności dające kompetencje do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie XXI wieku

ich rodzice:

darzyli nas zaufaniem i wsparciem

pracownicy przedszkola

mieli satysfakcję z wykonywanej pracy

przedszkole

cieszyło się uznaniem w środowisku

4 COMMENTS :

  1. Pingback: rc489xtmji89sm9r4xs

  2. Pingback: chlid seat policy

  3. Pingback: taxi transfer to gatwick

  4. Pingback: c349m8958c34m9rt54e

Komentarze zamknięto.