Wrzesień 8 2014

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCY:
Magdalena Dobrowolska

ZASTĘPCA:
Kinga Kołoszyc

SEKRETARZ:
Marta Surmacz-Buszkiewicz

SKARBNIK:
Piotr Wiliński

CZŁONKOWIE:
 Agnieszka Marmura
Małgorzata Karlik
Joanna Jas

 

W posiedzeniu Rady Rodziców z głosem doradczym uczestniczy dyrektor przedszkola Jolanta Talaska, przedstawiciel rady pedagogicznej wicedyrektor Jolanta Murdza.

 

6 COMMENTS :

  1. Pingback: efcaxdszdfszgd

  2. Pingback: m980u9oy9y98o8y9pm

  3. Pingback: m90uojmuy7hjhhhh

  4. Pingback: rxc43rw435tr53t453t

  5. Pingback: email

  6. Pingback: chauffeur GATWICK TO BRIGHTON

Komentarze zamknięto.