Wrzesień 8 2014

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCY:
Magdalena Dobrowolska

ZASTĘPCA:
Kinga Kołoszyc

SEKRETARZ:
Marta Surmacz-Buszkiewicz

SKARBNIK:
Piotr Wiliński

CZŁONKOWIE:
 Agnieszka Marmura
Małgorzata Karlik
Joanna Jas

 

W posiedzeniu Rady Rodziców z głosem doradczym uczestniczy dyrektor przedszkola Jolanta Talaska, przedstawiciel rady pedagogicznej wicedyrektor Jolanta Murdza.