Wrzesień 8 2014

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCY:
Magdalena Dobrowolska

ZASTĘPCA:
Anna Zaborowska

SEKRETARZ:
Marta Surmacz-Buszkiewicz

SKARBNIK:
Agnieszka Jankowska

CZŁONKOWIE:
 Agnieszka Walczak
Piotr Wiliński
|Marek Tańczuk

 

W posiedzeniu Rady Rodziców z głosem doradczym uczestniczy dyrektor przedszkola Jolanta Talaska, przedstawiciel rady pedagogicznej wicedyrektor Jolanta Murdza oraz przedstawiciel rodziców Karolina Sławińska .