Wrzesień 8 2014

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCY:
Marek Tańczuk

ZASTĘPCA:
Anna Zaborowska

SEKRETARZ:
Karolina Sławińska

SKARBNIK:
Agnieszka Jankowska

CZŁONKOWIE:

Katarzyna Gucałło
Katarzyna Golec
Agnieszka Walczak
Magdalena Dobrowolska