Wrzesień 8 2014

Tygryskowy dzionek

Tygryskowy Dzionek

6:00-7:30 schodzenie się dzieci, samorzutne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, praca wspierająca indywidualny rozwój dziecka, zabawy dowolne w sali.

7:30-8:30zabawy tematyczne, zabawy i ćwiczenia poranne organizowane z całą grupą, wyznaczenie dyżurnych (w grupach starszych), przygotowanie do śniadania: dyżury dzieci w łazience i przy stolikach, toaleta poranna.

8:30-8:45 ŚNIADANIE.

8:45-9:00 mycie zębów przez dzieci i pełnienie dyżurów: ścieranie stolików.

9:00-10:00 zajęcia organizowane dla wszystkich dzieci:
grupa 3-latków jedno zajęcie 15 – 20 min.
grupa 4-latków jedno zajęcie do 25 min.
grupa 5-latków dwa zajęcia po 20 – 25 min. (między zajęciami 10 min. przerwy na załatwienie potrzeb fizjologicznych)
grupa 6-latków dwa zajęcia po 25-30 min. (między zajęciami 10 min. przerwy na załatwienie potrzeb fizjologicznych)

10:00-10:15 przygotowanie do II śniadania: dyżur dzieci w łazience i przy stolikach, toaleta
II ŚNIADANIE

10:15-11:15 zabawy na powietrzu; wycieczki i spacery po okolicy, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze

11:15-11:30 przygotowanie do obiadu: dyżury dzieci w łazience i przy stolikach, toaleta.

11:30-11:45 obiad ( II danie).

11:30-13:15 grupa 3 i 4- latków: leżakowanie, pozostałe grupy: zabawy dowolne i tematyczne; słuchanie bajek z płyt, kaset oraz czytanych przez nauczycielkę: słuchanie muzyki relaksacyjnej; realizowanie indywidualnych programów wspomagania rozwoju poszczególnych dzieci; zabawy na powietrzu; wycieczki i spacery po okolicy;

13:15-13:30 ubieranie się dzieci z grupy 3 i 4-latków po leżakowaniu; przygotowanie do obiadu: dyżur dzieci w łazience i przy stolikach, toaleta.

13:30-13:45 obiad ( zupa i podwieczorek).

13:45-15:30 zajęcia i zabawy wspierające indywidualny rozwój dzieci, wyjścia do Biblioteki; zajęcia dodatkowe dla zapisanych dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

15:30-17:00 rozchodzenie się dzieci do domu: ćwiczenia i zabawy o charakterze utrwalającym zdobytą wiedzę i umiejętności; gry i zabawy stolikowe; zabawy indywidualne i zbiorowe w sali oraz rekreacyjne na powietrzu; osobisty kontakt nauczyciela z rodzicami – rozmowy nt. postępów dzieci i ich zachowania.

6 COMMENTS :

  1. Pingback: efcaxdszdfszgd

  2. Pingback: m980u9oy9y98o8y9pm

  3. Pingback: m90uojmuy7hjhhhh

  4. Pingback: rxc43rw435tr53t453t

  5. Pingback: LHR brighton

  6. Pingback: taxi to brighton

Komentarze zamknięto.