Sierpień 29 2016

Wizja

Absolwent naszego przedszkola:

Samodzielny i aktywny w myśleniu i działaniu
Twórczy i dynamiczny
Ciekawy świata
Respektuje wartości uniwersalne
Współdziała w grupie
Żyje zdrowo i ekologicznie
Otwarty na potrzeby innych
Ma poczucie przynależności narodowej

 

Działania przedszkola kształtujące sylwetkę absolwenta:

 • Rozwijanie w dziecku szerokich kompetencji językowych-dziecko poprawnie posługuje się językiem ojczystym, zna inne języki, porozumiewa się z innymi stosując też alternatywne formy komunikacji
 • Wszechstronne wspomaganie i wspieranie rozwoju dziecka poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracyzespołowej i indywidualnej
 • Odkrywanie talentów i pasji dziecka
 • Stosowanie zabawy jako źródła wiedzy, umiejętności i postaw – doświadczanie, eksperymentowanie, konstruowanie, czytanie, pisanie, zabawy teatralne, inscenizowane, wycieczki
 • Wprowadzanie innowacji – podążanie za wyzwaniami świata
 • Realizowanie wymagań edukacyjnych stawianych przez państwo
 • Kształtowanie postaw opartych na uniwersalnych wartościach- przyjaźń, koleżeństwo, uczciwość, poszanowanie drugiego człowieka, szacunek do innych
 • Wdrażanie do współpracy międzynarodowej –kształtowanie dzieckaotwartego na różnych ludzi, tolerancyjnego, a przy tym pamiętającego o swoich korzeniach i pochodzeniu, współpracującego z ludźmi innych kultur, czerpiącego ze świata to co wartościowe
 • Praca refleksyjnej i rozwijającej się kadry- podążającej za zmianami, dociekliwej, twórczej, kreatywnej, kompetentnej

 

4 COMMENTS :

 1. Pingback: rc489xtmji89sm9r4xs

 2. Pingback: uk and eu reglations

 3. Pingback: TRANSFERS TO BRIGHTON

 4. Pingback: c349m8958c34m9rt54e

Komentarze zamknięto.