Sierpień 29 2016

Wizja

Absolwent naszego przedszkola:

Samodzielny i aktywny w myśleniu i działaniu
Twórczy i dynamiczny
Ciekawy świata
Respektuje wartości uniwersalne
Współdziała w grupie
Żyje zdrowo i ekologicznie
Otwarty na potrzeby innych
Ma poczucie przynależności narodowej

 

Działania przedszkola kształtujące sylwetkę absolwenta:

  • Rozwijanie w dziecku szerokich kompetencji językowych-dziecko poprawnie posługuje się językiem ojczystym, zna inne języki, porozumiewa się z innymi stosując też alternatywne formy komunikacji
  • Wszechstronne wspomaganie i wspieranie rozwoju dziecka poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracyzespołowej i indywidualnej
  • Odkrywanie talentów i pasji dziecka
  • Stosowanie zabawy jako źródła wiedzy, umiejętności i postaw – doświadczanie, eksperymentowanie, konstruowanie, czytanie, pisanie, zabawy teatralne, inscenizowane, wycieczki
  • Wprowadzanie innowacji – podążanie za wyzwaniami świata
  • Realizowanie wymagań edukacyjnych stawianych przez państwo
  • Kształtowanie postaw opartych na uniwersalnych wartościach- przyjaźń, koleżeństwo, uczciwość, poszanowanie drugiego człowieka, szacunek do innych
  • Wdrażanie do współpracy międzynarodowej –kształtowanie dzieckaotwartego na różnych ludzi, tolerancyjnego, a przy tym pamiętającego o swoich korzeniach i pochodzeniu, współpracującego z ludźmi innych kultur, czerpiącego ze świata to co wartościowe
  • Praca refleksyjnej i rozwijającej się kadry- podążającej za zmianami, dociekliwej, twórczej, kreatywnej, kompetentnej