Wrzesień 8 2014

Wysokość opłat

Zarządzenie Dyrektora
Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka
z dnia 1 września 2013r.
W sprawie wysokości opłat w przedszkolu

1. Na podstawie Uchwały Nr XI/94/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp., zmienionej uchwałą Nr XX/196/2011 z dnia 26 października i uchwałą
Nr LIV/604/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. z dniem 1 września 2013 r. obowiązują następujące zasady:
opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń powyżej podstawy programowej
wynosi 1 zł.

2. Na podstawie uchwały Nr LXXII/860/2006 z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z  wyżywienia w stołówkach szkolnych, internatach i przedszkolach miejskich obowiązuje:
stawka dzienna żywieniowa wynosi 6,00 zł.

6 COMMENTS :

  1. Pingback: efcaxdszdfszgd

  2. Pingback: m980u9oy9y98o8y9pm

  3. Pingback: m90uojmuy7hjhhhh

  4. Pingback: rxc43rw435tr53t453t

  5. Pingback: BRIGHTON Chauffeurs

  6. Pingback: taxi phone number brighton

Komentarze zamknięto.